Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов'язаних з обслуговуванням населення

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в загальний вихідний день у зв'язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, підприємства побутового обслуговування, театри, музеї та ін.), вихідні дні встановлюються місцевими радами.
(Стаття 68 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29.07.81)
1. Коментована стаття передбачає порядок установлення вихідних днів для працівників, що працюють у загальний вихідний день, тобто в неділю, оскільки їх робота пов'язана з обслуговуванням населення. В зв'язку з тим, шо неділя є для них робочим днем, вихідні дні їм установлюються в інші дні тижня. Щотижневий відпочинок на таких підприємствах і в установах може надаватися одночасно всім працівникам у певний день тижня, шо не збігається з загальновстановленим днем відпочинку.
2. Якщо певні підприємства, установи, організації, які виконують роботи по обслуговуванню населення, не працюють щоденно, то для їх працівників, як правило, встановлюється другий вихідний день, що межує з загальним вихідним днем.
3. Установлюючи дні й години роботи підприємств, установ і організацій, що обслуговують населення, місцеві ради водночас визначають і щотижневі дні відпочинку їх працівників. Зокрема, районні ради установлюють робочі і вихідні дні працівників підприємств, установ і організацій, що обслуговують населення відповідних районів. Міські ради міст обласного підпорядкування установлюють робочі і вихідні дні працівникам підприємств, уста¬нов, організацій, що обслуговують населення відповідних міст.
Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях
На підприємствах, в установах, організаціях, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності, що затверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.
(Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указом ЛВР № 4617-10 від 24.01.83)
1. У коментованій статті встановлюється порядок надання вихідних днів як на безперервно діючих підприємствах, в установах і організаціях, зупинення роботи яких неможливе у зв'язку з виробничо-технічними умовами чи необхідністю безперервного обслуговування населення, так і на вантажно-розвантажувальних роботах, пов'язаних з роботою транспорту.
Необхідність установлення особливого порядку надання вихідних днів не тільки на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а й на вантажно-розвантажувальних роботах зумовлюється тим, що підприємства і організації, зокрема, підприємства і організації автомобільного транспорту, які відправляють і отримують вантажі через залізничні станції, порти і пристані, з метою недопущення понаднормативних простоїв залізничних вагонів, суден річкового і морського флоту та автотранспортних засобів, повинні забезпечити відпуск, навантаження, доставку та прийняття вантажів рівномірно протягом усіх днів тижня.
2. Оскільки на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, що працюють також і в неділю, загального вихідного дня немає, вихідні дні надаються працівникам по окре-
мих їх групах згідно з графіком змінності. Затверджуваний влас¬ником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації графік змінності в цих випадках регулярно змінюється з таким розрахунком, щоб вихідні дні кожної групи працівників почергово припадали на різні дні тижня.
При складанні графіка має бути дотримана норма тривалості щотижневого відпочинку в середньому за обліковий період.
3. Працівникам, які позмінно чергують при цілодобовій роботі підприємства чи його частини, якщо місячна кількість робочих годин при підсумованому обліку робочого часу не перевищує місячної норми робочого часу, дні щотижневого відпочинку окремо не надаються, оскільки вони включаються до загальної кількості вільних від роботи днів.
4. У тих не переведених на п'ятиденний робочий тиждень безперервних виробництвах, де за виробничими умовами напередодні вихідних, святкових і неробочих днів скорочення робочого дня неможливе, працівникам, що працюють у такі дні більше годин, ніж визначено законодавством (ст. 53 Кодексу), за відповідно перепрацьований час надаються окремі вихідні дні.
5. В окремих галузях господарства (залізничного і водного транспорту, зв'язку тощо) порядок надання щотижневого відпочинку працівникам передбачено в положеннях про робочий час і час відпочинку.