Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств

Стаття. 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств
1. Підприємства — учасники об'єднання можуть вийти з його складу із збереженням таємних зобов'язань та укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання.
2. Вихід підприємства із складу державного (комунального) господарського об'єднан­ня здійснюється за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання.
3. Припинення об'єднання підприємств відбувається в результаті його реорганізації в інше об'єднання або ліквідації.
4. Реорганізація господарського об'єднання здійснюється за рішенням підприємств-учасників, а реорганізація державного (комунального) господарського об'єднання — за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання.
5. Ліквідація господарського об'єднання провадиться за рішенням підприємств-учасників, а ліквідація державного (комунального) об'єднання — за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Ліквідація об'єднання підприємств здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом щодо ліквідації підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання підприємств чи договором.
1. Підприємства, які добровільно стали учасниками господарського об'єднання, можуть вийтиз його складу в будь-який момент, але при цьому мають зберегти взаємні зобов'язання
Та договори, укладені з іншими суб'єктами господарювання. Вказівка закону щодо збере­ження взаємних зобов'язань і укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання не поширюється на установчий (засновницький) договір, оскільки, виходячи з добровільного (договірного) господарського об'єднання, підприємство перестає бути стороною зазначеного договору.
2. Оскільки державне (комунальне) господарське об'єднання створюється за рішенням уповноваженого органу (в примусовому порядку), то і вихід підприємства із складу зазна­чених господарських об'єднань здійснюється за рішенням органу, що прийняв рішення про його утворення. Крім того, як випливає з ч. З ст. 121 ГК, вихід учасника з державного (комунального) господарського об'єднання можливий лише за згодою об'єднання. Таким чином, для виходу учасника з державного (комунального) господарського об'єднання необхідні: згода об'єднання і б) рішення органу, який утворив зазначене об'єднання.
5. Як встановлено ч. З коментованої статті, припинення об'єднання підприємств, на відміну від інших суб'єктів господарювання — юридичних осіб, може відбуватися лише двома способами: в результаті його реорганізації (шляхом перетворення в інше об'єднання) або в результаті ліквідації. Такі види реорганізації, як злиття, приєднання, поділ, не можуть слугувати способами припинення об'єднання підприємств.
4. Частина 4 визначає коло осіб, з ініціативи яких здійснюється реорганізація об'єднання підприємств. Якщо йдеться про реорганізацію господарського об'єднання, то вона здійснюється за рішенням підприємств-учасників. Реорганізація державного (комунального) господарського об'єднання здійснюється за рішенням органу, що прийняв рішення про утво­рення об'єднання.
5. Так само і ліквідація господарського об'єднання провадиться за рішенням підпри­ємств-учасників, а ліквідація державного (комунального) об'єднання — за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Ліквідація об'єднання підприємств здій­снюється в порядку, встановленому ГК щодо ліквідації підприємства. Майно, яке залишило­ся після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання підприємств чи договором.