Вход

Види транзитних перевезень

Стаття 155. Види транзитних перевезень
Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.
Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту
пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.
Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів під митним контролем:
1) від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;
2) від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України;
3) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.
Коментованою статтею встановлюються види транзитних перевезень, що здійснюються під митним контролем.
Згідно з коментованою статтею транзитне перевезення розуміється в контексті переміщення товару, яке виконується під митним контролем між двома митними органами, незалежно від транспортного засобу.
Залежно від розташування пункту ввезення та вивезення товарів, митниці відправлення та митниці призначення, законодавець визначає, що транзитні перевезення можуть здійснюватися як прохідний та внутрішній митний транзит.
Визначення понять «митниця відправлення» та «митниця призначення» див. у коментарі до ст. 154 МК.
Слід зазначити, що таке переміщення товарів під митним контролем між митними органами, як прохідний митний транзит, здійснюється саме з товарами, які оформлені в митний режим транзит. Що стосується переміщення товарів внутрішнім митним транзитом, то під цю категорію підпадають всі інші перевезення товарів між митницями. Наприклад, перевезення товарів, які вже оформленні в будь-який митний режим (наприклад: експорт, реекспорт, тимчасове вивезення, митний склад, переробка за межами митної території України); переміщення товарів, які направляються в інші митниці (митниці призначення) з метою проведення оформлення (наприклад у митний режим: імпорт, реімпорт, тимчасове ввезення, митний склад, переробка на митній території України).