Вход

Види постанов у справі про порушення митних правил

Стаття 391. Види постанов у справі про порушення митних правил
У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
1) про проведення додаткової перевірки;
2) про накладення адміністративного стягнення;
3) про закриття провадження у справі;
4) про порушення кримінальної справи про контрабанду.
У постанові про проведення додаткової перевірки зазначаються конкретні суб'єкти, завдання та строки перевірки. Ці дії не повинні порушувати права особи, шкодити господарській діяльності юридичної особи.
Коментована стаття визначає види постанов, що можуть виноситися при розгляді справи про порушення митних правил у тих чи інших випадках з урахуванням конкретних обставин посадовими особами митного органу або суддею.
У справі про порушення митних правил митний орган або суд (суддя), що розглядає справу, виносить одну з таких постанов:
1) про проведення додаткової перевірки;
2) про накладення адміністративного стягнення;
3) про закриття провадження у справі;
4) про порушення кримінальної справи про контрабанду. Постанова повинна містити:
- найменування органу, який виніс постанову, місце й дату розгляду справи;
- прізвище, ім'я, по батькові особи, справа щодо якої розглядається;
- інформацію про обставини вчинення правопорушення, установлені під час розгляду справи;
- посилання на статті Митного кодексу України, які передбачають відповідальність за порушення митних правил, а також на підставі яких виноситься постанова; відомості про обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність;
- суму витрат у справі;
- зміст прийнятого у справі рішення;
- строки оплати штрафу;
- відомості про строк і порядок оскарження постанови.
У разі виявлення в матеріалах справи про порушення митних правил недоліків, які унеможливлюють здійснення об'єктивного розгляду справи, особа, що її розглядає, повинна винести постанову про проведення додаткової перевірки, у якій зазначити конкретних суб'єктів, завдання й строки перевірки.
За наявності достатніх доказів учинення особою порушення митних правил, після оцінки всіх обставин справи, обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність, посадовою особою митного органу, що розглядає справу про порушення митних правил, виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення.
Адміністративне стягнення застосовується виключно в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинення порушення митних правил, справу про яке розглянуто.
У разі з'ясування під час розгляду справи обставин, зазначених у ч. З п. 3.5 цих Методичних рекомендацій, посадовою особою митного органу, яка розглядає справу про порушення митних правил, повинна виноситись постанова про закриття провадження у справі.
Постанова про закриття провадження у справі виноситься також, коли правопорушення визнано малозначним, при цьому правопорушнику оголошується усне зауваження.
У разі виявлення під час розгляду справи обставин, передбачених статтею 321 Митного кодексу України, справа про порушення митних правил також підлягає закриттю.
Постанова про порушення кримінальної справи виноситься в разі виявлення під час провадження у справі про порушення митних правил ознак контрабанди.
Постанова про порушення кримінальної справи є одним із передбачених Митним кодексом України видів постанов у справах про порушення митних правил.
Постанова у справі про порушення митних правил підписується посадовою особою, яка розглянула справу.
Постанова повинна бути оголошеною негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів з дня її винесення вручається особі, щодо якої її винесено, про що в постанові вчиняється відповідний запис. Якщо під час розгляду справи про порушення митних правил особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил, була відсутня або в разі відмови особи, щодо якої винесено постанову, одержати копію постанови, остання надсилається цій особі за повідомленою нею або наявною в митному органі адресою (за місцем проживання або фактичного перебування).
Постанова вважається врученою, навіть якщо особа, щодо якої її винесено, не перебувала за повідомленою нею адресою або місце проживання чи фактичного перебування було названо нею неправильно.
Вирішуючи питання про закриття провадження у справі слід користуватися положеннями ст. 247 КУпАП, яка містить вичерпний перелік обставин, що виключають провадження у справі. Застосовуючи зазначену статтю КУпАП, орган, який розглядає справу, керується ст. 357 цього Кодексу, відповідно до якої провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до цього Кодексу, а в частині, що не регулюється ним, - відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.
Статтею 321 МК встановлено випадки звільнення від адміністративної відповідальності за деякі порушення митних правил за певних обставин та при дотриманні умов та заходів, передбачених ст. 159 МК України. Не тягне за собою відповідальність вчинення правопорушень, передбачених статтями 331,332,348-350 МК, внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.
За загальним правилом, сплин двохмісячного терміну виключає відповідальність за порушення митних правил.
Згідно з ч. 2 ст. 319 МК, адміністративна відповідальність за порушення, передбачені Митним кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Для порушення кримінальної справи про контрабанду підставою є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину, передбаченого ст. 201, 305 КК України.
Форма постанови про порушення митних правил затверджена Наказом Держмитслужби України від 21.04.2003 р. №261.

ПОСТАНОВА
Державна митна служба України
в справі про порушення митних правил №_/_/_
_20_р._
(місце винесення постанови)
я,
(посада, митний орган, прізвище, ім 'я та по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали справи про порушення митних правил,
розпочатої"_"_20_р. за ознаками вчинення
громадянином(кою)
(зазначити громадянство, прізвище, ім 'я та по батькові особи,
що притягається до відповідальності за порушення митних правил)
адміністративного правопорушення, передбаченого статтями_
Митного кодексу України, УСТАНОВИВ:
На підставі викладеного й керуючись статтями 386-391 Митного кодексу України,
ПОСТАНОВИВ:
1. Громадянина(ку)
(прізвище, ім'я та по батькові;
для посадових осіб — також посада й місце роботи)
визнати винним(ою) у вчиненні порушення(нь) митних правил, передбаченого(их)
статтями____ Митного кодексу України.
У справі в строк до «_»_20_р. провести додаткову перевірку, у
ході якої_
(зазначити, кому та що саме слід
здійснити)
Провадження в справі закрити. За матеріалами справи порушити кримінальну справу про контрабанду (непотрібне закреслити).
2. На громадянина(ку)__накласти
(прізвище, ініціали)
адміністративне стягнення у вигляді попередження (штрафу) розміром
3. На підставі ст. 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення копію постанови вручити (протягом трьох днів
надіслати) громадянину(ці) (непотрібне закреслити)_.
(прізвище,
ініціали)
Підпис посадової особи митного органу, що винесла постанову:
Згідно зі ст. 403 Митного кодексу України штраф повинен бути сплачений особою, яка вчинила порушення митних правил, не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення або надіслання їй копії постанови митного органу про накладення штрафу, а в разі оскарження постанови або внесення на неї подання прокурором - не пізніше п'ятнадцяти днів із дня залишення скарги без задоволення або з дня відхилення подання.
Якщо штраф не буде сплачений у строки, установлені ст. 403 Митного кодексу України, то постанова митного органу надсилається для примусового виконання районному, міському (міста обласного значення), районному в місті відділу державної виконавчої служби. Особа, яка вчинила порушення митних правил, повинна, незважаючи на стягнення штрафу, сплатити податки й збори, установлені законами України (ст. 404 Митного кодексу України).
Згідно зі ст. 393 Митного кодексу України постанова в справі про порушення митних правил може бути оскаржена особою, щодо якої вона винесена, або представником такої особи.
Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування може бути подана до відповідної регіональної митниці або до місцевого суду за місцезнаходженням митниці, що винесла постанову. Постанова регіональної митниці за скаргою на постанову підпорядкованої їй митниці може бути оскаржена в Державній митній службі України або в місцевому суді за місцезнаходженням цієї регіональної митниці.
Постанова регіональної митниці, митниці центрального підпорядкування може бути оскаржена в Державній митній службі України або в місцевому суді за місцезнаходженням відповідної регіональної митниці, митниці.
Якщо постанова митного органу одночасно оскаржується у митному органі вищого рівня та в суді й суд приймає скаргу до розгляду, то розгляд аналогічної скарги митним органом вищого рівня припиняється.
Постанова Державної митної служби України в справі про порушення митних правил, а також її постанова за скаргою на постанову іншого митного органу в такій справі можуть бути оскаржені в місцевому суді за місцезнаходженням Державної митної служби України.
Скарга на постанову митного органу подається протягом десяти днів з дати вручення зацікавленій особі копії постанови в справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску цього строку з поважної причини він за заявою зацікавленої особи може бути поновлений відповідно регіональною митницею, Державною митною службою України або судом.
Копію постанови вручено (надіслано) (непотрібне закреслити)
громадянину(ці)_.
(прізвище, ініціали)
«__»____20_ р.
Постанову отримав(ла).
Підпис особи, щодо якої винесено постанову: