Вход

Види митного режиму

Стаття 185. Види митного режиму
Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:
1) імпорт;
2) реімпорт;
3) експорт;
4) реекспорт;
5) транзит;
6) тимчасове ввезення (вивезення);
7) митний склад;
8) спеціальна митна зона;
9) магазин безмитної торгівлі;
10) переробка на митній території України;
11) переробка за межами митної території України;
12) знищення або руйнування;
13) відмова на користь держави.
Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.
Слід зауважити, що митний режим взагалі означає правовий режим, встановлений МК з метою регламентування відношень, які виникають у зв'язку з переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України між митним органом і особами, що їх переміщують. Такими особами виступають юридичні особи та фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства).
Згідно з пунктом 16 ст. 1 МК, митний режим є сукупністю норм, встановлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.
Під митними процедурами розуміються операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів.
Поняття "митний режим" встановлює також межі прав фізичних і юридичних осіб з розпорядження товарами, які знаходяться у їх володінні.
Важливо відмітити, що товари та транспортні засоби можуть бути переміщенні через митний кордон України тільки при визначенні тих митних режимів, які запроваджені МК.
Коментована стаття тільки називає тринадцять видів митних режимів, але кожному з них притаманні свої особливості оформлення, умови поміщення у відповідний режим, строки перебування товарів та транспортних засобів, вимоги до запровадження того чи іншого митного режиму. Отже, кожному з митних режимів присвячена окрема глава МК, що надає поняття відповідному режиму і регулює названі особливості поміщення товарів та транспортних засобів.
Частина 2 коментованої статті передбачає внесення змін до переліку режимів, передбачених частиною 1 цієї статті тільки у встановленому МК порядку шляхом прийняття окремого закону, що містить ці зміни, тобто інші види режимів.