Вход

Види адміністративно-господарських санкцій

Стаття 239.Види адміністративно-господарських санкцій
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі адміністративно-господарські санкції:
вилучення прибутку (доходу);
адміністративно-господарський штраф;
стягнення зборів (обов'язкових платежів);
(Абзац п'ятий частини першої статті 239 виключено на підставі Закону Ns 354-ІУ від 15.03.2006)
застосування антидемпінгових заходів;
припинення експортно-імпортних операцій;
застосування індивідуального режиму ліцензування;
зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних на­дів господарської діяльності;
анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих ви­дів господарської діяльності;
обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;
скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання;
інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим Кодексом та іншими за­конами.
Стаття містить перелік адміністративно-господарських санкцій, які можуть бути застосовані до суб'єктів господарювання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Як з коментованої, так і з попередньої статті випливає, що цей перелік не є вичерпним і до суб'єктів господарювання можуть застосовуватися й інші адміністративно-господарські санкції, передбачені ГК та відповідними законами.
Зміст деяких адміністративно-господарських санкцій, перелічених у даній статті, та поря­док їх застосування, не розкриваються у ГК. Це стосується зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності та анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господар­ської діяльності.
Для застосування перелічених санкцій необхідні певні підстави, встановлені цим Кодексом та відповідними законами.
Необхідно звернути увагу на те, що не всі санкції, перелічені у коментованій статті, на сьогодні можуть бути застосовані на практиці через їх законодавчу неврегульованість. Так, наприклад, ані Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вІд 1 червня 2000 p., ані Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. не визначено не лише порядок, а й підстави зупинення дії ліцензії (патенту).