Видача товарів із складів митних органів.

Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів.
Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.
Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.
Відповідно до положень коментованої статті товари, які зберігаються на складі митного органу, можуть бути видані лише після їх митного оформлення.
Випуск товарів і транспортних засобів зі складу митного органу здійснюється за умови подання документів, що засвідчують особу, повноваження особи. Крім того, залежно від порядку розміщення та мети випуску товарів і транспортних засобів подаються такі документи:
- другий примірник квитанції МД-1, якщо товари й транспортні засоби поміщувалися на склад митного органу зі складанням квитанції МД-1;
- документи (квитанція МД-1, ВМД тощо), що підтверджують оформлення товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим;
- постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил або кримінальна справа;
- постанова суду про повернення товарів і транспортних засобів власнику;
- дозвіл митного органу на випуск зі складу митного органу тимчасово (з наступним поверненням) товарів і транспортних засобів, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках.
До документів, за якими випускаються товари й транспортні засоби зі складу митного органу, належать також:
- акт про прийняття-передачу;
- акт про взяття проб і зразків товарів;
- протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення експертизи в справі про порушення митних правил.
Випуск товарів тимчасово (з наступним поверненням) здійснюється для:
а) взяття проб і зразків товарів при проведенні експертизи в установлених законодавством випадках; проби й зразки товарів, що зберігаються на складі митного органу, відбираються відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення;
б) проведення експертизи товарів і транспортних засобів, вилучених у справах про порушення митних правил, на підставі постанови, винесеної посадовою особою, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил.
Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Згідно зі статтею 397 Цивільного кодексу України володільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду. Право володіння виникає на підставі договору з власником або особою, якій майно було передане власником, а також на інших підставах, встановлених законом.