Вход

Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата

Стаття 331. Видача товарів, транспортних засобів без дозволу митного органу або їх втрата
Видача без дозволу митного органу або втрата товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем, -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Об'єкт. Слід зауважити, що у статтях 331, 332, 333 МК об'єктом правопорушення є правовідносини, що регулюють порядок митного оформлення товарів та транспортних засобів, які перемішуються через митний кордон України, встановлений МК (див. коментар до глави 13, а також глав 42,43,44 розділу IX МК).
Об'єктивну сторону складає правопорушення, яке полягає у вчиненні особою дії, пов'язаної або з видачею без дозволу митних органів, або з втратою товарів та транспортних засобів, які знаходяться під митним контролем. При цьому дане правопорушення повинно відбуватися у період з початку митного контролю і до його закінчення. Згідно з положенням ст.43 МК, митний контроль починається з моменту перетину товарами та транспортними засобами митного кордону України у разі їх ввезення. У разі вивезення зазначених товарів та ТЗ такий контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів та ТЗ для митного оформлення та їх декларування в установленому МК порядку (див. коментар до глав 10 та 11 МК).
Щодо термінів "видача" та "втрата", під видачею товарів розуміється їх передача третім зацікавленим та незацікавленим особам.
Втрата- це загублення, залишення в будь-якому місці без попереднього наміру або змови. Найчастіше причиною є неуважність, стомленість осіб, у веденні яких знаходяться відповідні товари та транспортні засоби.
Як втрата, так і видача товарів і транспортних засобів, які знаходяться під митним контролем, можуть бути допущені не тільки в процесі доставки, айв подальшому, при здійсненні зберігання. Цим обумовлюється притягнення до відповідальності за учинення таких дій також осіб, що прийняли товар на відповідальне зберігання, та осіб відповідальних за збереження товарів на складах тимчасового зберігання та в режимі митного складу.
Суб'єктивна сторона- вина у формі умислу при видачі товарів та ТЗ. Щодо втрати товарів та ТЗ - вина у формі необережності.
Суб'єктами цього правопорушення можуть бути як посадові особи підприємств (перевізник, особа, відповідальна за зберігання товарів та транспортних засобів на складах тимчасового зберігання, в режимі "митний склад", особа, яка прийняла товар на відповідальне зберігання), так і громадяни, які зобов'язані доставити переміщувані товари та транспортні засоби (що прямують самоходом) у митницю призначення, які підлягають адміністративній відповідальності.
Згідно з положеннями статті 321 МК, в разі видачі без дозволу митного органу або втрати товарів, транспортних засобів, що знаходяться під митним контролем внаслідок аварії або дії непереборної сили, відповідальність за коментованою статтею не настає за умовами підтвердження таких подій відповідними документами.
Ще однією умовою звільнення від відповідальності за підстав, передбачених у статті 321 МК і що витікають зі змісту статей МК, є повідомлення про випадок аварії чи дії непереборної сили в найближчий митний орган України.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.