Вибірковість митного контролю

Стаття 42. Вибірковість митного контролю

Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.

1. Коментована стаття МК закріплює один із принципів здійснення митного контролю. Митні органи, в особі їх посадових осіб, під час проведення митного контролю самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатній для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи. Перелік основних норм митного контролю закріплено у ст. 41 МК, але законодавець у коментованій статті падає право посадовим особам митних органів, при виконанні завдань щодо забезпечення додержання митного законодавства України, самостійно визначати конкретну форму чи комбінацію форм та обсягу контролю. Під обсягом контролю слід розуміти, по-перше, обсяг операцій, пов'язаних зі здійсненням митного контролю; по-друге, обсяг (необхідну кількість) предметів контролю, що виокремлено, наприклад, із товарної партії.
2. Принцип вибірковості форм і обсягу митного контролю дає посадовим особам митних органів, залежно від досвіду роботи та накопиченого досвіду, оперативно, а головне, ефективно виконувати покладені на них завдання. Принцип вибірковості форм і обсягу митного контролю дозволяє, з одного боку, забезпечити виконання основних завдань митної служби, а з іншого - не порушувати основні права й свободи людини. Тому законодавець закріплює у ч.1 ст. 57 МК, що особистий огляд як виняткова форма митного контролю проводиться за письмовою постановою керівника митного органу або особи, яка його замішує, якщо є достатні підстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, які з безпосередніми предметами порушення митних правил або заборонені для ввезення з Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України і запроваджує процедуру проведення цієї форми митного контролю. На відміну від огляду, догляд - це адміністративний захід, супроводжуваний розкриттям упаковки, вантажного місця, що полягає у фактичній перевірці товарів та транспортних засобів з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон, попередження вивезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості та ціни. На громадян та підприємства законодавцем покладено обов'язок додержання митного законодавства України, незалежно від обраних форм і обсягу митного контролю, здійснюваного в пунктах пропуску через митний кордон України.