Вибір та зміна митного режиму

Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму
Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.
Коментована стаття у частині 1 передбачає право декларанта самостійно обрати один з тринадцяти видів митних режимів, передбачених частиною 1 ст. 185 МК відповідно до мети переміщення ним товарів через митний кордон України та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Право вибору митного режиму - порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України належить особі (як юридичній, так і фізичній), яка заявляє митний режим або безпосередньо переміщує ці предмети. Надалі ця особа має ретельно дотримуватися правил обраного нею режиму: користування й розпорядження товарами та транспортними засобами, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до їх митних режимів та чинного законодавства.
Але таке право не є абсолютним і може бути обмежене чинними нормативно-правовими актами. Відповідно, й митні органи, керуючись положеннями чинного законодавства, наділені повноваженнями щодо прийняття рішення про можливість розміщення конкретного товару під обраний декларантом митний режим. Митний орган може або дозволити використання цього режиму, або відмовити в ньому у випадку невідповідності певних дій чинному законодавству.
Деякі товари не можуть бути поміщеними у той чи інший режим і цьому є логічне обґрунтування та відповідний припис у чинному законодавстві України. Наприклад, культурні цінності не можуть бути поміщені у режим знищення або руйнування товарів - це дійсно цілком правильно та зрозуміло, ввезення на територію України товарів для їх переробки може здійснюватися тільки в режимі переробки на митній території України і таке інше. При розгляді особливостей поміщення товарів до кожного з митних режимів ми наведемо конкретні приклади щодо поміщення певних видів товарів.
Частина 2 коментованої статті передбачає зміну митного режиму на інший та вимагає перед такою зміною дотримання усіх належних процедур щодо обраного митного режиму, вимог законодавства та подання необхідних відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.
Зміна митного режиму на інший за загальним правилом відбувається за вибором його користувача, але, на відміну від початкового вибору митного режиму, щодо його зміни встановлено більше умов чи обмежень.
По-перше, не кожен митний режим може бути змінено. Це пов'язано з тим, що зміні підлягають лише ті режими, в умовах яких товари можуть знаходитись певний час (наприклад, режими тимчасового ввезення (вивезення), транзит, митний склад, магазин безмитної торгівлі та ін.). Такі режими, як імпорт, експорт, знищення або відмова на користь держави з моменту отримання дозволу митного органу на їх використання фактично завершують свою дію.
По-друге, митний режим, як правило, може бути замінено не на будь-який, а лише на той, який прямо дозволений (передбачений) законодавством.
По-третє, зміна митного режиму (митне оформлення) провадиться згідно із заявленим митним режимом, тобто в порядку, який застосовується до знов обраного режиму.
Різниця в застосуванні вибору й зміні митного режиму полягає в тім, що вибір митного режиму відбувається у випадку, якщо митний режим ще не заявлений, а зміна митного режиму на інший - у період дії митного режиму.
Рішення про митне оформлення в інший митний режим приймається митницею, якою проведено оформлення товарів в один з режимів спочатку, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.