Вход

Вільні ціни

Стаття 190. Вільні ціни
1. Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на яківстановлено державні ціни.
2. Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін,а у внутрішньогосподарських відносинах — також за рішенням суб'єкта господарювання.
1. У практиці господарювання розрізняють два види вільних цін:
а) відпускні ціни, тобто ті, які встановлюються суб'єктом господарювання — виробником продукції (товарів). Інакше вони ще називаються цінами виробника;
б)договірні ціни, тобто ціни, що встановлюються у договорі за домовленістю сторін. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, передбачених договором або законом. Зміна ціни у договорі після його виконання не допускається (частини2. З ст. 632 ЦК).
2. Як передбачено ч. 4 ст. 632 ЦК, якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути ви­значена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.
Згідно з п. 1.20.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін.
Справедлива ринкова ціна — це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику, якщо: продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажаєїх отримати за відсутності будь-якого примусу; обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги),а також про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг).
Одним з видів вільних цін ч. 2 коментованої статті визначає ціни, що встановлюються за рішенням суб'єкта господарювання для застосування їх у внутрішньогосподарських відносинах, тобто тих, які складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносинах суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами.