Вход

Вік, з якого допускається прийняття на роботу

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.
(Стаття 188із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР№ 4617-10від 24.01.83; Законами № 871-12 від 20.03.91, № 2418-12 від 05.06.92)
1. З метою охорони здоров'я неповнолітніх коментована статя не допускає прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
Як виняток можуть прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років при письмовій згоді одного з батьків (матері або батька) або особи, що їх замінює.
2. Неповнолітніх (у віці 14 до 15 років) учнів загальноосвітніх шкіл, учнів профтехучилищ приймають на легку роботу, не пов'язану зі шкідливими умовами праці, у вільний від навчання час за письмовою згодою одного з батьків або осіб, які їх замінюють.
3. Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення ними двадцяти одного року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу неповнолітніх) та щорічного обов'язкового медичного огляду до досягнення ними 21 року.