Відшкодування збитків

Стаття 255. Відшкодування збитків
1. Збитки, заподіяні зловживанням монопольним становищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів господарювання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених цим Кодексом як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, встановленому законом.
У разі порушення антимонопольно-конкурентного законодавства порушники повинні відшкодовувати завдані збитки. Останні можуть бути відшкодовано за позовами зацікавлених осіб у порядку, визначеному господарським законодавством України (гл. 25 ГК).
Особи, яким заподіяно шкоду, мають можливість звернутись до суду, господарського суду із заявою про її відшкодування. Слід зазначити, що законодавством АМК та його органам не надано повноваження щодо відшкодування збитків, завданих порушенням антимонопольно-конкурентного законодавства.
Збитки відшкодовуються особою, яка їх спричинила, у подвійному розмірі, якщо вони заподіяні такими порушеннями антимонопольно-конкурентного законодавства, як:
антиконкурентні узгоджені дії;
зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
здійснення учасниками узгоджених дій — суб'єктами господарювання, без отримання у встановленому порядку дозволу органів АМК, антиконкурентних узгоджених дій, що сприяють вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товарів; техніко-технологічному,економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту чи імпорту товарів; розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва;
недотримання умов безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток, акцій, паїв, що забезпечує досягнення або перевищення 25 чи 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання;
концентрація без отримання відповідного дозволу органів АМК, якщо наявність такого дозволу необхідна;
обмеження у господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на його звер­нення до АМК, його територіального відділення із заявою про порушення антимонополь­но-конкурентного законодавства;
невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими обумовлене винесення рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.