Вход

Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил

Стаття 385. Відшкодування витрат у справі про порушення митних правил
Витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення. Витрати на оплату послуг перекладача відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України.
Посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, а також посадова особа, яка здійснює розгляд цієї справи, зобов'язані зібрати та додати до справи документи про понесені на провадження справи витрати.
Суми витрат, що підлягають відшкодуванню, зазначаються у постанові митного органу або суду у справі про порушення митних правил.
Частина 1 коментованої статті встановлює, що витрати у справі про порушення митних правил, крім витрат на оплату послуг перекладача (що відшкодовуються за рахунок Державного бюджету України), відшкодовуються за рахунок особи, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення.
Розмір понесених при провадженні у справі витрат повинен підтверджуватися відповідними документами. Обов'язок зібрати ці документи і долучити їх до справи покладається на відповідних посадових осіб. Тобто посадова особа митного органу, у провадженні якої перебуває справа, а також посадова особа, яка здійснює розгляд цієї справи, забезпечують наявність у ній розрахунків витрат у справі й документів, які підтверджують ці витрати (довідок, чеків, платіжних доручень, договорів, квитків тощо).
У постанові органу, який розглядає справу, повинен бути точно встановлений розмір витрат, що підлягають відшкодуванню.
Згідно з ч.З ст.283 КУпАП, якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення відповідними органами (посадовими особами), одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.