Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу

Стаття 334. Відправлення транспортного засобу без дозволу митного органу
Відправлення без дозволу митного органу транспортного засобу, що перебуває під митним контролем, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб підприємств - до десяти неоподатковуваних доходів громадян.
Об'єктом є порядок митного контролю ТЗ, зокрема, відносини, що пов'язані із організацією і здійсненням митного контролю.
Організації митного контролю присвячена глава 6 МК.
Згідно з частиною 1 статті 40 названої вище глави, митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Такий митний контроль у пунктах пропуску через митний кордон України здійснюється цілодобово й відповідно до типових технологічних схем пропуску через державний кордон.
Отже дії, що становлять об'єктивну сторону даного правопорушення, полягають у порушенні організації та порядку проведення митного, контролю, а саме непроходженні того самого мінімуму процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи.
Непроходження цих процедур є наслідком саме відправлення ТЗ без відповідного дозволу посадової особи митних органів (недотримання режиму ЗМК).
Тривалість перебування під митним контролем і митним оформленням регламентується статтями 43 та 78 МК.
Щодо повноважень посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю, до таких віднесено право у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав. Дана норма закріплена у частині 2 статті 53 МК.
Об'єктивну сторону цього правопорушення складають такі ознаки: протиправність, діяння у формі дії та час вчинення.
Протиправність проявляється у вчиненні дії, яка порушує правила, встановлені у статтях 43 і 78 МК.
Формою вчинення даного правопорушення є дія як осіб, що керують ТЗ, так і посадових осіб, що полягає у "відправленні ТЗ".
Згідно зі статтею 43, товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом. У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому МК порядку.
Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.
Митний контроль закінчується:
а) у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
б) у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.
Суб'єкт правопорушення: фізична особа, керуюча ТЗ, що переміщується через митний кордон України у зоні митного контролю. Слід зазначити, що така особа є спеціальним суб'єктом, оскільки має досягти не тільки віку настання адміністративної відповідальності, а й віку, з якого органами Державної автомобільної інспекції дозволяється керування певними видами ТЗ. До кола цих осіб належать також посадові особи підприємства-перевізника.
Суб'єктивна сторона -вина у формі умислу.
Санкції за вчинення даного правопорушення: штраф у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До посадових осіб підприємств застосовується санкція шляхом стягнення штрафу у розмірі до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.