Вход

Відповідальність за недостовірну інформацію

Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію

За недостовірність наданої інформації з питань митної справи посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій несуть відповідальність, передбачену законом.

Коментована стаття регламентує відповідальність посадових осіб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за надання недостовірної інформації з питань митної справи.
Положення статті 33 МК кодексу мають відсильний характер, а загальні засади відповідальності за надання недостовірної інформації визначені у статті 47 Закону України «Про інформацію», згідно з якою порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. Крім того, відповідно до положень п.г ч.1 ст.5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави (до яких належать і посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій), не має права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію. Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, цього спеціального обмеження, спрямованого на попередження корупції, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року порушення вказаного обмеження тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Суб'єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких порушень його права. У випадках, коли правопорушення завдають громадянам, підприємствам, установам, організаціям та державним органам матеріальної або моральної шкоди, особи, винні в цьому, відшкодовують її на підставі рішення суду. Розмір відшкодування визначається судом, відповідно до чинного національного законодавства.