Вход

Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію
1. Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб'єкта господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом
Здійснення дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу, а також адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність
За недобросовісну конкуренцію, вчинену суб'єктом господарювання — юридичною особою, АМК накладає штраф у розмірі 3 % виручки від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, який передував року, в якому накладено штраф.
Якщо встановлено факт неправомірного використання чужих рекламних матеріалів, зацікавлені особи можуть звернутись до АМК із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копією продукції інших суб'єктів господарської діяльності, якщо можливість змішування не може бути усунута іншим шляхом.
У разі дискредитації суб'єкта господарювання приймається рішення про офіційне спростування неправдивих відомостей за рахунок порушника, який поширював неправдиві, неповні або неточні відомості, у строк і засобами, які визначені законодавством.
Протягом шести місяців суб'єкти господарювання, права яких порушено, можуть звернутись до АМК.
Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів та послуг і будь-якого маркування, неправомірне копіювання форми упаковки, зовнішнього оформлен­ня, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару інших покупців, використання імені на власний розсуд тягне накладення штрафу від ЗО до 44 неоподатковуваних мінімумів походів громадян.
У випадку, коли штраф на суб'єкта господарювання накладається в розмірі до 400 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян, постанову про накладення штрафу може прийня­ти державний уповноважений АМК відповідно до свого підпорядкування.
Рішення щодо штрафних санкцій у розмірі від 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно АМК на його засіданнях.
Законодавство не визначає строки застосування до юридичних осіб відповідальності за адміністративні правопорушення (лист ВАСУ від 25 січня 2000 p.).
Кримінальна відповідальність настає відповідно до статей 230—232 КК (Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III) за правопорушення, що полягають: в умисному неподанні або по­данні свідомо неправдивих документів чи іншої інформації АМК або його територіальному відділенню, а також в ухиленні від виконання законних рішень цих органів, вчинених службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю, підприємства, установи та організації (ст. 230);
незаконному збиранні з метою використання або використанні відомостей, що становлять комерційну таємницю (ст. 231); розголошенні комерційної таємниці (ст. 232).