Вход

Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення

Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення
Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
Відповідно до вимог коментованої статті та Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771 (з урахуванням наказу Державної митної служби України №495 від 20.06.2006 p.), яке розроблено з метою встановлення надійного контролю за переміщенням товарів та інших предметів між митницями України, оперативного реагування у разі виникнення ускладнень чи непередбачених ситуацій під час такого переміщення, підвищення рівня відповідальності осіб, що здійснюють перевезення вантажів, з метою ведення статистичної обробки та аналізу інформації про переміщувані вантажі, залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.
Товари перевозяться між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах чи контейнерах, виготовлених та обладнаних таким чином, щоб товари не могли бути вилученими з опечатаного вантажного місця, транспортного засобу чи контейнера або поміщатись у такі місця без залишення видимих слідів розпечатання чи пошкодження митного забезпечення.
Митниця відправлення обов'язково встановлює строк доставки товарів у митницю призначення. Строк доставки товарів у митницю призначення визначається виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та інших умов перевезення і не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки.
Після надходження експортного вантажу в митницю призначення він береться під контроль цієї митниці. Будь-які операції з ним можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення. Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митницею призначення при перевезеннях залізничним транспортом несе начальник прикордонної залізничної станції.
Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну відповідно до заявленого митного режиму, здійснюється у митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари. Будь-які операції з товарами, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено, можуть бути здійснені тільки з дозволу та під контролем митниці призначення. Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу перед митницею призначення при перевезеннях залізничним транспортом несе начальник залізничної станції.
Для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України (напрямок переміщення - TP), використовується ВМД (вантажна митна декларація) типу "транзит" та її електронна копія. Після в'їзду до зони митного контролю на пункті пропуску митниці відправлення власник транзитних товарів, їх перевізник або уповноважена ними особа (декларант) заповнює ВМД типу "транзит" і разом з усіма товаросупровідними документами подає її посадовій особі митниці відправлення. Відповідальність за збереження та недоторканість вантажу, що переміщується транзитом, перед митницею призначення при перевезеннях залізничним транспортом несе начальник прикордонної залізничної станції.
Залізниця, яка прийняла до перевезення вантаж, відповідальна за належне виконання договору перевезення по всьому шляху слідування вантажу (відповідальність наступає за прострочення доставки вантажу, за повну чи часткову втрату).
Що стосується виконання договору перевезення, то це питання розглянуто в коментарі до ст. 76 МК.
Питання порушення митних правил та відповідальність за них розглянуто в розділі XVIII МК.