Вход

Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів

Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів
Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.
Відходи (залишки) підлягають обов'язковому митному оформленню і мають бути поміщені у відповідний митний режим, як іноземний товар, увезений на митну територію України під митним контролем.
Відходи (залишки), подальше використання яких неможливе та/або вартість яких менша, ніж 20 доларів США, митними платежами не оподатковується.
Процедура надання дозволу на розміщення відходів (залишків) у інший митний режим аналогічна як при застосуванні митного режиму знищення або руйнування. Дозвіл на розміщення відходів (залишків) у відповідний митний режим видається тим митним органом, яким було надано дозвіл на митне оформлення товарів відповідно до митного режиму знищення або руйнування.
Відповідно у всіх вищезазначених випадках декларування здійснюється без подання ВМД, шляхом заявлення митному органу у митній декларації в письмовій, усній, електронній або у формі відомостей про відходи (залишки).
Відходи (залишки), які перебувають під митним контролем, можуть бути поміщені у інші митні режими, крім таких режимів, як реімпорт, реекспорт, тимчасове вивезення, магазин безмитної торгівлі, відмова на користь держави.
Порядок поводження з відходами (зберігання, транспортування, захоронення, утилізація, використання, надання дозволів, а також ведення реєстру місць видалення відходів тощо) здійснюється відповідно до ст. 25 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. №1518 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронения, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" та іншими постановами Кабінету Міністрів України або за його дорученням іншим органом виконавчої влади відповідно до його компетенції.