Вход

Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств

Стаття 59. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств

Для забезпечення митного контролю посадовими особами митного органу може проводитися усне опитування громадян та посадових осіб підприємств.
Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств при здійсненні митного контролю - це отримання посадовою особою митного органу інформації, що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
У ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Коментована стаття регламентує порядок проведення митного контролю у формі усного опитування громадян та посадових осіб підприємств.
Посадові особи Державної митної служби України мають право в усній формі опитувати громадян та посадових осіб підприємств з метою отримання від них інформації, що має значення для здійснення митного контролю. Ця форма митного контролю використовується при здійсненні контролю за переміщенням товарів та транспортних засобів, шляхом усного опитування про наявність речей, предметів заборонених для ввезення (вивезення), про кількість переміщуваної валюти. Посадова особа митних органів при усному опитуванні має право отримувати інформацію щодо: кількісних характеристик (у тому числі щодо наявності чи відсутності товару, у випадку коли є підстави сумніватися в заяві громадянина чи посадової особи підприємства); вартісних характеристик; якісних характеристик, у тій частині, що стосується компетенції митних органів.
Відповідно до ч.З результати усного опитування, коли була отримана інформація, необхідна для здійснення процедур митного контролю, фіксуються посадовою особою митного органу у відповідному протоколі, форма якого затверджується Державною митною службою України.