Умови здійснення транзиту товарів

Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів
Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
1) залишатися у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватися з іншою метою, крім транзиту;
2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.
Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їхніх властивостей та товарного вигляду.
Положеннями коментованої статті законодавець зобов'язує перевізника, який здійснює переміщення товарів між митними органами, виконувати певні умови, здійснення транзиту товарів, які зазначені в ч.І.
Ці положення стимулюють перевізника до виконання транспортування товарів оперативно, обмеживши термін переміщення в часі. Відповідно до п.2.2 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771 (з урахуванням наказу Державної митної служби України №495 від 20.06.2006 р.) максимальний строк доставки в митницю призначення товарів, що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом, визначається відповідно до законодавства України, яке регулює процедуру переміщення товарів залежно від виду транспорту.
Відповідно до ч.2 коментованої статті перевізнику під час здійснення транзиту товарів на митній території України надається право здійснювати окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду, за умови надання дозволу та під контролем митного органу.
Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України, здійснюється згідно з порядком, установленим для контролю за транзитом товарів через митну територію України, відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771