Вход

Умови застосування заходів гарантування доставки товарів

Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів
Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.

Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до підакцизних товарів.
Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими органами державної влади України не відшкодовуються.
Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначаються цим Кодексом та іншими законами України.
Відповідно до вимог коментованої статті митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит товарів, приймається рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення, за наявності підстав для застосування зазначених заходів. Підставами застосування заходів гарантування доставки можуть бути:
- наявність відповідної інформації від митних або правоохоронних органів;
- неодноразове порушення перевізником умов транзитних перевезень;
- наявна інформація на основі статистики фактів недоставки товарів у митниці призначення про категорії, групи товарів або окремого товару;
- порівняно великі ставки податків та зборів на імпорт товарів;
- висока ліквідність товарів;
- обмеженість строку реалізації товарів;
- незабезпеченість належних умов зберігання товарів під час перевезення.
Що стосується підакцизних товарів, то це питання детально розглянуто в коментарі до ст. 162 МК.
Що стосується положень ч.4 коментованої статті, то заходи гарантування доставки товарів здійснюються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи.
- товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем з моменту пред'явлення митному органу й до випуску відповідно до обраного митного режиму;
- товари, що вивозяться за межі митної території України та після завершення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
- товари й транспортні засоби, що заявлені до митного режиму транзиту;
- увезені на митну територію України товари, що перебувають у режимі митного складу;
- зразки товарів і техніко-технологічна документація, узяті митними органами для проведення експертизи з метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних угруповань Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- зразки товарів і документація, одержані митними органами в підприємств-виробників товарів під час проведення верифікації сертифікатів про походження товарів з України;
- проби та зразки товарів, потрібні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил і взяті на підставі постанови про взяття проб та зразків, винесеної посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;
- товари й транспортні засоби, вилучені в справах про порушення митних правил, у тому числі такі, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування від митного контролю безпосередніх предметів порушення митних правил; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України;
- вилучені в особи, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, відповідно до частини другої ст. 377 і частини третьої ст. 405 Митного кодексу України.
Згідно з положеннями ч.З ст. 106 МК до компетенції Державної митної служби України віднесено право визначати перелік окремих видів товарів і транспортних засобів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів. Враховуючи це положення, слід зазначити, що перелік товарів, зазначений у ч.І коментованої статті, не є вичерпним.
Збори за перебування товарів під митним контролем та за їх зберігання на складі митного органу справляються за ставками митних зборів, установлених чинним законодавством.