Вход

Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльно­сті у сфері випуску та обігу цінних паперів

Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльно­сті у сфері випуску та обігу цінних паперів
1. Ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними паперами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.
2. Торговець цінними паперами, який має ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, не може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.
3. Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:
цінними паперами власного випуску;
акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного фонду.
1. Ліцензію на провадження діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), у статутно­му фонді (капіталі) якого частка іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків (п.8 Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії).
2. Ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами не може одержати торговець цінними паперами (у тому числі банк), якщо його частка у статутному фонді (ка­піталі) іншого торговця цінними паперами перевищує 10 відсотків (п. 9 Порядку та умов ви­дачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії).
3. Згідно з абз. 5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 13 лютого 2006 р. торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.
Інших заборон або обмежень щодо торгівлі цінними паперами, крім зазначених у коментованій статті, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» не містить.