Вход

Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі

Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі
Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).
Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
1)торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
2)допоміжні приміщення;
3)склад магазину.
Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:
1)для вільного обігу на митній території України;
2)для вільного обігу за межами митної території України;
3)для поміщення в режим митного складу;
4)для знищення під митним контролем.
Власники магазинів безмитної торгівлі можуть мати митні склади для зберігання та наступного постачання в магазини всіх видів товарів, у тому числі підакцизних.
Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені відповідно до законодавства до ввезення, вивезення та транзиту через територію України.
Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а також правила продажу ними товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Коментована стаття визначає, що товари, розміщені у режимі магазину безмитної торгівлі, реалізуються безпосередньо в спеціальних магазинах.
У пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси магазинами безмитної торгівлі товари реалізуються фізичним особам, які від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України.
Невід'ємною умовою застосування цього режиму є вивезення товарів за межі митної території України, що були придбані в магазинах безмитної торгівлі.
Щодо вимог частини другої ст. 226 МК про виключення можливості безпосереднього ввезення товарів, які реалізуються магазинами безмитної торгівлі, для споживання на митній території України, зазначається, що у разі неможливості встановлення дійового контролю за переміщенням товарів, придбаних у магазинах безмитної торгівлі, такі документи не будуть розглядатись Держмитслужбою та повертатимуться до митниць.
Приміщення магазину безмитної торгівлі повинні бути належним чином розташовані та облаштовані з метою виключення можливості доступу сторонніх осіб, непричетних до міжнародного сполучення, а також ввезення товарів для споживання на митну територію України, які реалізуються магазином безмитної торгівлі.
Реалізація товарів і послуг у магазині безмитної торгівлі дозволяється за умови дотримання правил торгівлі вроздріб та за наявності відповідних ліцензій та дозволів на право продажу окремих видів товарів і послуг згідно з чинним законодавством. Обов'язково необхідна наявність дозволу НБУ на право продажу товарів за вільноконвертовану валюту.
При купівлі товарів працівники магазину роблять відмітку у декларації особи, яка виїжджає за межі митної території України. Форма відмітки встановлюється власником магазину за узгодженням з митним органом.
Якщо товар не вивозиться за межі митної території України, він обкладається митом (за винятком українських товарів).
Територія магазину безмитної торгівлі, включаючи торгові зони, склади та допоміжні приміщення, є зоною митного контролю, де насамперед здійснюється контроль товарів.
До місця розташування магазину безмитної торгівлі, його облаштованості висуваються досить жорсткі вимоги. Коли приміщення не відповідає таким вимогам, у дозволі на відкриття магазину безмитної торгівлі може бути відмовлено.
Державна митна служба встановлює перелік товарів, розміщення та продаж яких у режим магазину безмитної торгівлі неприпустимі. До таких належать товари:
- заборонені до ввезення і реалізації на території України;
- товари, що підлягають контролю інших державних органів - за відсутності їх дозволів;
- великовагові (вагою понад 20 кг) і громіздкі (за сумою розмірів - довжиною, шириною і висотою - понад 200 см) тощо;
- товари та предмети, які не можуть перебувати у власності громадян.
Товари, які реалізуються у магазині безмитної торгівлі, повинні бути упаковані для роздрібної торгівлі. Товари, реалізація яких є обмеженою на території держави, можуть реалізовуватись тільки за умови дотримання вимог національного режиму.
Продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється. Також у магазинах безмитної торгівлі заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів - віком до 18 років.
У режимі магазину безмитної торгівлі на товари (продукцію), що ввозяться не поширюється дія встановленого законодавством України Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні.
Відповідальність за сплату мит і податків несе власник магазину. При закритті магазину безмитної торгівлі він стає складом тимчасового зберігання.
Як уже зазначалося у коментарі до попередньої статті - продавати товари в таких магазинах можна тільки вроздріб. Продаж здійснюється за рахунок готівки або за кредитними картками фізичних осіб, що виїжджають за кордон.
Діяльність магазину безмитної торгівлі повинна здійснюватися у відповідності з вимогами МК та законодавства України про торгівлю, детальніше див. коментар до ст. 225 МК).