Умови поміщення товару у режим митного складу

Стаття 213. Умови поміщення товару у режим митного складу
У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально обладнаних приміщеннях.
Ч. 1 коментованої статті містить обмеження щодо товарів, які можуть поміщатися в митний режим митного складу. Це положення направлене на дотримання вимог ст. 96 МК, відповідно до якої ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України. Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:
1) заборонені до ввезення в Україну;
2) заборонені до вивезення з України;
3) заборонені до транзиту через митну територію України;
(Щодо зазначених трьох категорій товарів див. коментар до статей 96 та 247 МК.)
4) щодо яких не було здійснено митне оформлення. Обов'язковою умовою пропуску через митний кордон України товарів є здійснення щодо них митного оформлення у встановленому законодавством порядку, який визначається главою 10 МК. Митне оформлення - це сукупність дій, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон України. Митне оформлення проводиться шляхом здійснення відповідних митних процедур;
5) які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та інших законів України.
Перелік товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, закріплений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1867. В нього увійшли:
- товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;
- товари, термін зберігання або використання яких закінчився;
- транзитні підакцизні товари;
- товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;
- живі тварини;
- електроенергія та газ;
- товари, що надходять на адресу приватних осіб;
- спирт та алкогольні напої за кодами згідно з УКТЗЕД 2203 00, 2204 - 2208;
- тютюнові вироби за кодами згідно з УКТЗЕД 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00;
- давальницька сировина, закуплена на митній території України.