Вход

Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Стаття 248. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому статтями 151-153 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.
Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
Загальні умови щодо порядку переміщення громадянами товарів через митну територію України, в тому числі у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, передбачені у попередній статті (див. коментар ст. 247 МК).
Згідно з Законом "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "М", дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку.
Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях та в міжнародних експрес-відправленнях, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1948 за назвою "Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях". Дана постанова затвердила умови і порядок декларування товарів та інших предметів, що переміщуються саме таким способом, мету та умови здійснення митного контролю та митного оформлення зазначених товарів, а також підстави справляння податків і зборів під час митного оформлення та заборону щодо ввезення певної категорії товарів, які ми розглянемо далі більш детальніше.
Також відповідно до статті 96 МК забороняється переміщення через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) культурних цінностей.
З метою врегулювання питання пересилання в МПВ сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, перелік яких наведено в додатку 1 до Інструкції про ввезення цінностей.
Фізична або юридична особа, яка має намір переслати сувенірні вироби, предмети культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, повинна подати працівнику об'єкта поштового зв'язку довідку, підготовлену на бланку територіальної служби контролю або на бланку організації, в структурі якої діє відділ мистецтвознавців-експертів, а також фотографію предмета.
У довідці коротко описується предмет, заявлений до пересилання, а наприкінці обов'язково формулюється висновок такого змісту: "Поданий предмет не є культурною цінністю, а є сувенірним виробом (або: предметом культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва) і може пересилатися у міжнародному поштовому відправленні". Довідка і фотографії завіряються підписом уповноваженого (у разі його відсутності - особою, яка його заміщає) і печаткою територіальної служби або печаткою організації, в структурі якої діє відділ.
Пунктом 28 Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. №1948, визначено, що у порядку, установленому законодавством України розглядаються заяви громадян і підприємств щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до адресатів (одержувачів) - оператором поштового зв'язку та щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів й інших предметів — митним органом.
Декларування товарів та інших предметів
Товари та інші предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам. Для декларування використовуються:
а) уніфіковані міжнародні документи, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу:
- митна декларація CN 23, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) посилок, згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень прискореної пошти "EMS" та можливе у разі переміщення (пересилання) відправлень з оголошеною цінністю;
- ярлик "Митниця CN 22", використання якого обов'язкове під час переміщення (пересилання) дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень прискореної пошти "EMS" з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей;
б) вантажна митна декларація - у випадках, передбачених законодавством.
У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації ОЧ 23 (ярлика "Митниця СІЧ 22") до відправлення, що надійшло на адресу громадянина чи відправляється за межі митної території громадянином, працівник оператора під час митного огляду складає акт про наявні у відправленні товари та інші предмети за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.
Акт, один примірник якого залишається у справах підрозділу митного органу, підписується посадовою особою цього підрозділу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.
Митний контроль товарів та інших предметів
Митний контроль у місці міжнародного поштового зв'язку здійснюється шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством за відсутності відправників та адресатів (одержувачів) згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною оператором і митним органом, у зоні діяльності якого розташоване місце міжнародного поштового обміну. У разі, коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою підрозділу митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю. Визначення форми та обсягу митного контролю віднесені до компетенції митного органу.
Митний огляд товарів та інших предметів здійснюється, як правило, без розпакування відправлення, з використанням технічних засобів контролю, але є й виключення з цього правила. З розпакуванням митний огляд здійснюється за відсутності митної декларації CN 23 (ярлика "Митниця СЛЧ 22") чи її (його) не заповнення або якщо оператором складено акт за вказаною вище формою про пошкодження оболонки відправлення, невідповідність масі, зазначеній на відправленні чи в супровідних документах до відправлення, тощо, а також якщо товари та інші предмети:
- задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;
- підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю;
- підлягають оподаткуванню згідно із законодавством.
Розпакування, зважування та упакування відправлень здійснюються працівниками оператора в присутності посадової особи підрозділу митого органу.
Відправлення, що підлягають розпакуванню, пред'являються підрозділу митного органу оператором за окремими документами, форма і порядок заповнення яких визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Якщо під час митного огляду виявлено розбіжності між фактичною масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів і масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів, зазначеними на відправленні чи в супровідних документах, або пошкодження таких товарів та інших предметів, працівник оператора складає відповідний акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації. Акт підписується посадовою особою підрозділу митного органу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.
Мішки з порожньою тарою, що перемішуються (пересилаються) за межі України або в Україну, пропускаються підрозділом митного органу без будь-яких відміток за наявності на них непошкоджених пломб, відбитків печаток, а у разі пошкоджень - після митного огляду.
Якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації, контроль за доставкою відправлення з місця міжнародного поштового обміну до митного органу, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач), здійснюється підрозділом митного органу, а від митного органу, у зоні діяльності якого розташований відправник, до місця міжнародного поштового обміну - митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник. В інших випадках контроль за доставкою відправлень до місця міжнародного поштового обміну та з місця міжнародного поштового обміну здійснюється оператором.
Державна митна служба у відповідному листі роз'яснила, що з метою спрощення для митних органів, у зоні діяльності яких розташовані місця міжнародного поштового обміну (далі - митниці відправлення) процедури контролю доставки МПВ, адресованих юридичним особам, митне оформлення яких незавершене, до митниць призначення (підрозділів митниці за місцезнаходженням адресатів), вважає за можливе митницям призначення інформувати митниці відправлення про надходження таких МПВ засобами електронного зв'язку після отримання від операторів поштового зв'язку накладних форми Ф.16, перевірки вказаних у них МПВ із наявними та проставляння на накладних Ф-16 штампу "Під митним контролем".
В інформації необхідно вказувати дату доставляння МПВ до митниці призначення та валові номери МПВ, зазначені на накладних форми Ф-16. Примірники накладних форми Ф.16 із відповідними відмітками митниці призначення зберігати у справах митниці, надсилати їх до митниці відправлення непотрібно.
Митне оформлення товарів та інших предметів
Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу, та ВМД (у випадках, передбачених законодавством).
Оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання підрозділу митного органу оператором або відправником (адресатом/одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.
Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон) пропускаються через митний кордон у порядку, встановленому Всесвітньою поштовою конвенцією, міжнародними угодами та законодавством з питань митної справи.
За наявності усіх необхідних документів підрозділ митного органу здійснює митне оформлення товарів та інших предметів у термін, що не перевищує:
для відправлень прискореної пошти "EMS" з вкладенням товарів та інших предметів - однієї доби (двох діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 12-ти годин;
для інших відправлень з вкладенням товарів (предметів) - трьох діб (п'яти діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 24-х годин.
Справляння податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів
Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" звільняються від оподаткування товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях.
Статтею 4 цього ж Закону визначено порядок оподаткування товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях і сумарна митна вартість яких перевищує 200 євро та/або загальна вага яких перевищує 50 кг.
Щодо сумарної митної вартості товарів, що надходять на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, й іноді потребують визначення для митного оформлення, слід зауважити слідуюче.
Оскільки відповідно до положень Всесвітньої поштової конвенції підприємства поштового зв'язку несуть відповідальність перед споживачами послуг поштового зв'язку щодо кожного окремого міжнародного поштового відправлення, то кожне окреме міжнародне поштове відправлення має оцінку вкладень і супроводжується відповідними документами (супровідною адресою, митною декларацією). Отже, враховуючи положення статті 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.1992 р. №2097-ХІІ, до бази оподаткування товарів, для визначення сумарної митної вартості та загальної ваги товарів, що надходять на адресу громадянина в міжнародних поштових відправленнях, мають об'єднуватися лише товари (предмети), що надійшли в одному міжнародному відправленні, тобто за однією супровідною адресою та/або митною декларацією.
Для нарахування податків і зборів у разі, коли адресатом (одержувачем) є громадянин, використовується оглядовий розпис МІ5 у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. У разі, коли адресатом (одержувачем) або відправником є підприємство, у передбачених законодавством випадках використовується ВМД, порядок запевнення якої визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до Державного бюджету податків і зборів, що нараховуються підрозділом митного органу, здійснюється митним органом, якому підпорядковується цей підрозділ, на підставі угоди, укладеної між ним та оператором, а в інших випадках - митним органом за місцем розташування відправника або адресата (одержувача) у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:
- заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;
- відправлені з порушенням митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку;
- щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);
- які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон.
Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством та є предметами контрабанди або порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу у встановленому порядку.
Відправлення, що містять заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством товари та інші предмети, які не є предметами контрабанди або порушення митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку, пропуску не підлягають і повертаються оператором відправникам з місця міжнародного поштового обміну.
Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються оператором під митним контролем до подання підрозділу митного органу відповідних дозвільних документів або до закінчення терміну зберігання відправлень, встановленого правилами надання послуг поштового зв'язку. Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється оператором відповідно до Всесвітньої поштової конвенції.