Умови переміщення товарів у режимі транзиту

Стаття 201. Умови переміщення товарів у режимі транзиту
Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;
2) не використовуватися на території України ні з якою іншою метою, крім транзиту;
3) у випадках, визначених законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;
4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;
5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.
Коментована стаття МК встановлює умови переміщення товарів у митному режим, транзиту:
- товари повинні перебувати в незмінному стані, крім природних втрат ті нормальних умов транспортування й зберігання. Такі втрати контролює митний орган на підставі підзаконних нормативних актів;
з товари не можуть бути використані на митній території України з іншою метою, крім транзиту. Це означає, що товар переміщується під єдиним режимом, не може міняти власника або свої властивості, характеристики;
- у випадках, визначених законодавством України, товари повинні переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами.
Залежно від безпеки товарів для населення України, природного становища держави дозвіл може видаватися Кабінетом Міністрів України, митними органами або іншим уповноваженим органом.
Переміщення через митний кордон України товарів, що підлягають експортному контролю у режимі транзиту, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю (далі - Порядок), затвердженому наказом Держмитслужби України від 20.01.1999 р. №38.
Згідно з вищеназваним Порядком, у пункті пропуску товару через митний кордон заявник не менш ніж за 3 (три) доби до ввезення товару подає митному орган}, що впускає товар на митну територію, оформлені в установленому порядку оригінали Дозволу та додатка до нього або копії цих документів разом з іншими необхідними для здійснення митного оформлення документами. При поданні митному органу на митному кордоні копій Дозволу та додатка до нього оригінали зазначених документів подаються митному органу, який випускає товар за меж: митної території.
У разі неподання (відсутності) Дозволу на ввезення товару або в разі виникнення спірних питань щодо переміщення товару через митний кордон прикордонний митний орган негайно запитує в установленому порядку митний орган, якому має бути поданий оригінал Дозволу, про його наявність та одержання іншо: інформації, достатньої для прийняття рішення щодо пропуску товару через митний кордон.
Інспектором митного органу на зворотному боці оригіналу (копії) Дозволу зазначаються дата оформлення, найменування та кількість оформлених товарів.
На лицевому боці ВМД зазначається "Митниці подано оригінал Дозволу" чи "Митниці подано копію Дозволу".
У пункті пропуску товару через митний кордон митному органу, що випускає товар за межі митної території, заявник подає оформлені в установленому порядку копії чи оригінали Дозволу та додатка до нього згідно з п.4.1 цього Порядку.
На зворотному боці копії чи оригіналу Дозволу інспектором митного органу зазначається номер ВМД;
- у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, товари повинні переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами. Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності за умови додержання вимог, що визначаються відповідно до цього Кодексу. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів, наприклад, для підакцизних товарів.
Стаття 4 Закону України "Про транзит вантажів" встановлює, що транзит вантажів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державний кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України. Транзит вантажів може здійснюватися у прямому або змішаному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному сполученні транзит вантажів може бути пов'язаний з їх . перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або подрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи). Транзит вантажів у прямому сполученні передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування;
- товари повинні бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.
Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами з дозволу та під контролем митних органів.