Умови переміщення товарів у режимі реекспорту

 
Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту
 
Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:
 
митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, укладеним в установленому порядку, на реекспорт товарів;
 
товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;
 
товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;
 
товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.
Коментована стаття містить умови, які необхідні для реекспорту товарів іноземного походження:
1) надання дозволу уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеному міжнародним договором України, укладеним в установленому порядку, на реекспорт товарів. Порядок надання дозволу визначається Держмитслужбою України, а у випадках, які встановлюються міжнародним договором, укладеним у встановленому порядку з дозволу іншого уповноваженого органу.
Ця умова означає, що митному органу має бути подано:
- дозвіл Міністерства економіки України на реекспорт товарів, що входять до визначених відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 р. №1211 переліків;
- дозвіл Державної служби експортного контролю України на реекспорт товарів, що підлягають державному експортному контролю;
- відповідний дозвіл у випадках, визначених статтею ЗО Закону України від 16.04.1991 р. №959-ХП, "Про зовнішньоекономічну діяльність" (із змінами та доповненнями). Товари можуть переміщуватися через митний кордон України в митному режимі реекспорту також іншою особою, ніж та, що ввозила їх на митну територію України, відповідно до пункту 1 ст. 197 МК;
2) перебування товарів, що реекспортуються у тому ж стані, в якому вони перебували на момент увезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання. Це означає, що при реекспорті товар ввозиться та вивозиться у незмінному стані. Переробка, обробка, доповнення або зміна коду за УКТЗЕД унеможливлює переміщення товарів у митному режимі реекспорту.
Незмінність стану товарів визначається відповідністю:
- найменувань товарів, що вивозяться, і їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності найменуванням і кодам товарів на момент їх увезення на митну територію України;
- технічних характеристик та інших параметрів товарів технічним характеристикам та іншим параметрам, установленим чинними в Україні нормативними актами (міжнародними, національними, галузевими стандартами, технічними умовами та іншими прирівняними до них нормативними документами), а в разі відсутності таких нормативних актів - іншими документами, що містять ці відомості.
Реекспорт дозволяється також у тих випадках, коли вивозиться тільки частина раніше звезеної партії товарів;
3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;
4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх увезення на митну територію України. Якщо товари вивозяться пізніше року, вивіз товарів здійснюється в режимі експорту згідно з вимогами законодавства України.
Митне оформлення товарів у митному режимі реекспорту здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований резидент, що уклав договір (контракт), відповідно до якого вивозяться товари, або іншим митним органом згідно з положеннями от. 71 МК, якщо забезпечується дотримання умов переміщення товарів у митному режимі реекспорту. Для митного оформлення товарів у митному режимі реекспорту митному органу подається ВМД, заповнена в установленому порядку
Слід зауважити, що правила реекспорту окремих видів товарів та продукції визначаються чинним законодавством України, і окрім названих статтею, що коментується, умов переміщення товарів у режимі реекспорту, до обов'язкових умов віднесено подання необхідних документів, що підтверджують якість, безпеку, походження товарів та продукції тощо.
Наприклад, при реекспорті підкарантинних матеріалів слід враховувати особливості, що містяться у Фітосанітарних правилах ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів  далі - Правила), затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 р. №414. Про ці Правила ми вже говорили, коли розглядали попередні митні режими імпорту та експорту (див. коментар до статей 189, 195 МК).
Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт друкуються з однаковим номером у трьох примірниках, які є оригіналами, відмінними за кольором: два примірники — віддаються заявнику, а третій - залишається за місцем оформлення як документ суворого обліку. Видача фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт реєструється в журналі реєстрації видачі фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт.
Згідно з Правилами, фітосанітарний сертифікат для реекспорту є таким самим, як фітосанітарний сертифікат, крім частини, що стосується сертифікації. В цій частині національна організація з карантину і захисту рослин вказує, відмічаючи відповідні поля, чи супроводжується вантаж оригіналом фітосанітарного сертифіката або його завіреною копією, чи було перепакування його, чи транспортний засіб (включаючи контейнери) є новим та чи проведене додаткове інспектування.
При реекспорті підкарантинних матеріалів на них поширюються всі карантинні обмеження, які стосуються експортних підкарантинних матеріалів, при вивезенні оформляється фітосанітарний сертифікат на реекспорт, що засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного вантажу після його зберігання на території країни, який додається до фітосанітарного сертифіката країни-експортера (походження). Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт фіксується в журналі реєстрації видачі фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт.
Якщо підкарантинний матеріал розділяється, а отримані вантажі експортуються окремо, такі вантажі супроводжуються фітосанітарним сертифікатом для реекспорту та завіреними державною інспекцією з карантину рослин копіями оригіналу фітосанітарного сертифіката.
Фітосанітарний сертифікат для реекспорту видається на вантажі, які були ввезенні в країну, а через певний проміжок часу вивозяться до іншої країни. Також фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається, якщо вантаж зберігався, розділявся, поєднувався з іншими вантажами або був перепакований за умови, що він не був підданий проникненню або зараженню карантинними та іншими шкідливими організмами для країни-імпортера.
Ще однією особливістю даного режиму є те, що деякі товари іноземного походження, реекспорт яких з митної території України, потребують дозволу Міністерства економіки України.
Перелік таких товарів затверджений Мінекономіки 10.02.2005 р. відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реекспорту товарів" від 06.08.2003 №1211, якою з 1 січня 2004 року Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції (нині - Міністерство економіки України) було уповноважено на видачу дозволів на реекспорт товарів, переліки яких оприлюднюються Міністерством: 1) походженням з України, що здійснюється з території інших країн відповідно до міжнародних договорів України; 2) походженням з інших країн, що здійснюється за межі митної території України.
Отже, Перелік товарів іноземного походження включає:
2709 00 90 00 - нафту або нафтопродукти сирі з бітумінозних матеріалів;
2711 21 00 00 - газ природний.
Слід додати, що з метою визначення порядку оформлення та видачі дозволів на реекспорт товарів іноземного походження з митної території України та товарів українського походження з митних територій іноземних країн, відповідно до чинних міжнародних договорів України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 р. №1211 "Деякі питання реекспорту товарів" наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 р. №52 затверджено:
1) Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження.
Згідно з названим Наказом, функції щодо оформлення дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України на управління зовнішньоекономічної політики департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.
Наказом установлено, що дозволи на реекспорт товарів іноземного походження має право підписувати міністр економіки та з питань європейської інтеграції України, дозволи на реекспорт товарів українського походження має право підписувати заступник міністра, якому безпосередньо підпорядкований департамент державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.
Реекспорт товарів іноземного походження з митної території України та товарів українського походження з територій іноземних країн згідно з переліками може бути здійснений лише за наявності належним чином оформленого письмового дозволу, виданого вказаним Міністерством.
Однією з умов надання письмового дозволу на реекспорт товарів українського походження згідно з переліком товарів, затвердженим Міністерством, є обов'язкове відшкодування (далі - відшкодування) іноземним суб'єктом господарської діяльності Україні, як країні походження товару, суми вивізного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України,
за умови наявності у чинному міжнародному договорі зазначеної правової норми щодо відшкодування.
Дозволи на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження оформляються згідно з установленими формами українською (російською) мовою. Термін дії дозволу визначається Міністерством з урахуванням пропозицій заявника та умов зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів і зазначається в дозволі. Дозвіл видається в одному примірнику особі, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання і скріплюється гербовою печаткою Міністерства.
Для одержання дозволу на реекспорт товарів українського походження іноземному суб'єкту господарської діяльності необхідно подати копію платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України суми відшкодування вивізного (експортного) мита.
У випадках, передбачених законодавством, може бути прийняте рішення про відмову у видачі дозволу. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається лист з обгрунтуванням причин відмови. Незважаючи на це, заявник має право повторно звернутися до Міністерства з проханням про видачу дозволу, усунувши причини відмови.
Про видані дозволи на реекспорт товарів українського походження Міністерство інформує уповноважені органи іноземної країни, з митної території якої здійснюється реекспорт цих товарів. Про видані дозволи на реекспорт товарів іноземного походження Міністерство інформує Держмитслужбу України.
Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 р. №52 затверджена також форма дозволу на реекспорт товарів іноземного походження.
Зразок форми дозволу на реекспорт товарів іноземного походження. Затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 10.02.2004 р. №52
ФОРМА дозволу №_
на реекспорт товарів іноземного походження (дійсна для митного оформлення товарів іноземного походження згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) від_№_, укладеним_
 
1. Організація-реекспортер, що одержує дозвіл:
назва
 
місцезнаходження
 
телефон
 
телефакс
 
Платіжні реквізити:
поточний рахунок у національній валюті
 
рахунок в іноземній валюті
 
2. Організація-імпортер:
 
назва
 
місцезнаходження
 
телефон
 
телефакс
Платіжні реквізити:
 
 
 
 
3, Найменування товару іноземного походження, що реекспортується 3 митної території України
4. Одиниця виміру
5. Кількість товару
6. Ціна товару
7. Вартість у валюті контракту
8. Вартість у доларах США
код товару
опис товару
 
 
 
 
 
 
 
9. Країна походження товару (код країни)
10. Країна призначення (код країни)
 
 
11. Базис поставки
13. Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 
 
12. Термін дії дозволу
Посада
Підпис
Печатка
Дата
 
 
 
 
14. Особливі умови
 
Згідно з названим Порядком, затвердженим наказом Держмитслужби від 07.10.2003 р. №661 (див. загальний коментар до гл. 32 МК), митний орган відмовляє в митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів, які переміщуються з метою реекспорту, якщо:
- не подано документи, потрібні відповідно до законодавства України для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, або такі документи оформлено з порушенням установленого порядку чи не містять необхідних відомостей;
- на момент пред'явлення до митного оформлення товарів, що реекспортуються, не може бути встановлена відповідність їх стану станові цих товарів на момент увезення на митну територію України; установлено невідповідність стану пред'явлених до митного оформлення товарів, що реекспортуються, їх станові на момент увезення на митну територію України, крім випадків, коли зміна стану сталася внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування й зберігання;
- строк перебування товарів на митній території України перевищує один рік з дати їх увезення;
 
- не підтверджено в установленому законодавством порядку іноземне походження товарів.