Вход

Умови переміщення товарів у режимі реімпорту

Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту
Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони :
1) походять з митної території України;
2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України ;
3) не використовуються за межами України з метою одержання прибутку;
4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Коментована стаття називає чотири основні умови переміщення товарів у режимі реімпорту, перші дві з котрих фактично вже закріплені законодавцем у ст. 190 МК, що надає поняття режиму реімпорту. Іншими двома умовами є переміщення товарів у цьому режимі, якщо товари не використовуються за межами митної території України з метою одержання прибутку та ввозяться у незмінному стані з моменту експорту, крім обмежень названих у диспозиції статті.
Постановою Кабінету Міністрів України Кабінету від 12.12.2002 р. №1881 "Про переміщення товарів через митний кордон України в режимі реімпорту" (із подальшими змінами та доповненнями), яка набрала чинності одночасно з МК, установлено, що режим реімпорту може застосовуватися до:
- товарів, стан яких змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили в установленому Державною митною службою порядку. Факт аварії або дії обставин непереборної сили за межами митної території України, унаслідок яких змінився стан товару, що реімпортується, має бути підтверджений документами, які складені органами влади країни, у якій сталася ця аварія чи виникли обставини непереборної сили, чи за участю таких органів. Зазначені документи набирають юридичної сили в Україні після консульської легалізації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.;
- товарів, щодо яких проводилися операції з передпродажної підготовки (захист від корозії, боротьба із шкідниками, сортування, пакування, маркування, тестування) чи які були піддані дрібному ремонту, за умови, що такі дії не змінили їх вартості, визначеної на момент вивезення (експорту), та кодів згідно з УКТЗЕД.
Згідно з наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 року №662, митний режим реімпорту також може бути застосований до:
- товарів, що були після ввезення на митну територію України розміщені в іншому митному режимі, якщо забезпечується дотримання умов переміщення товарів у режимі реімпорту.
Незмінність стану товарів визначається відповідністю:
- найменувань товарів, що ввозяться, і їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності найменуванням і кодам товарів на момент їх вивезення (експорту);
- технічних характеристик та інших параметрів товарів технічним характеристикам та іншим параметрам, установленим чинними в Україні нормативними актами (міжнародними, національними, галузевими стандартами, технічними умовами та іншими прирівняними до них нормативними документами), а в разі відсутності таких нормативних актів - іншими документами, що містять ці відомості.