Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання

Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання
1. Суб'єкт господарювання має право випускати власні цінні папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також придбавати цінні папери інших суб'єктів. Види цінних паперів, умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами господарювання встановлюються цим Кодексом та іншими законами.
В умовах становлення ринкової економіки все ширшого застосування як у господарському обороті в межах України, так і у сфері зовнішньоекономічної діяльності набувають цінні папери.Маючи певну вартість, вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, для формування статутного капіталу, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.
Цінні папери, як встановлено ч. 7 ст. 139 ГК, є особливим видом майна суб'єктів господарювання.
Коментована стаття встановлює досить широке коло повноважень суб'єкта господарювання щодо цінних паперів як складової частини його майна. Це і право випускати (емітувати ( цінні папери (наприклад право акціонерного товариства випускати акції і облігації, право інших товариств (підприємств) випускати облігації) і реалізовувати їх громадянам та юридичним особам (наприклад, шляхом відкритої підписки на акції або продажу облігацій підприємства членам трудового колективу). Суб'єкт господарювання має право придбавати цінніпапери, випущені іншими суб'єктами (емітентами).
Види цінних паперів, умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами господарювання встановлюються ГК (гл. 17), ЦК (гл. 14), а також Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».