Вход

Тривалість роботи в нічний час

При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).
Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випад¬ках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема на безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.
Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
(Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20.03.91)
1. При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни), за загальним правилом, повинна скорочуватися на одну годину проти встановленої тривалості роботи (зміни) у денний час.
2. Відповідно до коментованої статті у нічний час скорочується тривалість робочої зміни. Таким чином, тижнева норма
годин робочого часу не зменшується. Тому графіки змінності повинні забезпечити роботу протягом 40-годинного робочого
тижня.
3. П'ятиденний, як і шестиденний, 40-годинний робочий тиждень дає можливість, де це доцільно за умовами виробництва, застосовувати графіки із значним зменшенням кількості нічних змін порівняно із звичайним тризмінним графіком роботи. Наприклад, графік, який застосовується на підприємствах текстильної промисловості, передбачає, що основні цехи підприємства працюють усі дні тижня, включаючи й неділю. Працюють вони чотири дні у дві зміни, а п'ятий день — у три зміни із скороченням тривалості нічної зміни на одну годину. Працівникам надається два вихідних дні підряд на одному тижні після п'яти робочих днів, а на другому тижні — після шести робочих днів. Застосування цього графіка дає можливість скоротити кількість нічних змін кожного працівника до двох на місяць. Після роботи в нічній зміні бригада має два вихідні дні, а потім виходить на роботу у вечірню зміну. У ве¬чірній зміні бригада працює п'ять днів і після двох вихідних ви¬ходить на денну зміну. Загального вихідного дня на таких підпри¬ємствах немає. У святкові дні не працюють.
Запровадження зазначеного графіка дає можливість скоротити нічні зміни на тих ділянках роботи, де у виробничому процесі в основному зайняті жінки та інші працівники, які згідно з чинним законодавством не можуть бути залучені до робіт у нічний час.
4. Тривалість нічної роботи працівників з нормальним робочим часом при беззмінній організації праці скорочується на одну годину, крім тих випадків, коли інше передбачається спеціальним положенням про робочий час і час відпочинку працівників окремих галузей господарства (наприклад, плавскладу суден морського флоту, рибної промисловості тощо).
5. На практиці тривалість нічної зміни не скорочується також у тих випадках, коли працівник укладає трудовий договір спеціально для роботи в нічний час (наприклад, нічним сторожем).
6. В умовах п'ятиденного робочого тижня на підприємствах, що працюють у три зміни, тривалість нічної зміни нерідко скорочується на одну годину. Отже, у кожну нічну зміну працівник недоробляє однієї години. Тому при складенні графіків змінності цей недоробіток підсумовується й компенсується роботою в інші дні. З урахуванням значних незручностей роботи в три зміни (робота вночі, наступний доробіток) деякі підприємства установлюють додаткові пільги й переваги за таку роботу (безплатне харчування вночі, надання путівок у профілакторії тощо).