Вход

Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п'ятиден-ному, так і при шестиденному робочому тижні.
Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
(Стаття S3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20.03.91, №3610-12 від 17.11.93)
1. Напередодні 1 і 7 січня, 8 березня, 1, 2 і 9 травня, 28 червня, 24 серпня, а також Пасхи і Трійці при п'ятиденному робочому тижні тривалість робочої зміни працівників, які при шестиденному робочому тижні мали семигодинний робочий день, скорочується на одну годину. Щодо працівників, робочий день яких при шестиденному робочому тижні становив шість годин і мен¬ше, для них тривалість робочої зміни при п'ятиденному робочо¬му тижні напередодні святкових і неробочих днів не змінюється. Отже, при п'ятиденному робочому тижні, як і при шестиденно¬му, тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів працівників з нормальним робочим днем скорочується на одну годину, а працівників з скороченим робочим днем — залишається незмінною.
2. В тих випадках, коли святковому або неробочому дню передують дні щотижневого відпочинку, скорочення тривалості робочої зміни не провадиться.
У разі, коли святковому чи неробочому дню передує день щотижневого відпочинку за графіком, тривалість робочої зміни при п'ятиденному робочому тижні не скорочується. Наприклад, 9 травня 1999 року (неділя) є святковий день, субота (8 травня) у працівників за графіком — вихідний день. Отже, робоча зміна 7 травня (п'ятниця) в даному випадку не скорочується.
3. Напередодні вихідних днів тривалість роботи працівників, для яких встановлено шестиденний робочий тиждень, не повинна перевищувати п'яти годин. Це правило, встановлене частиною другою коментованої статті, випливає з тривалості робочого часу на тиждень (40 годин), який розподіляється таким чином: п'ять робочих днів по 7 годин, а шостий робочий день (перед вихідним) — 5 годин. Отже, при шестиденному робочому тижні тривалість усіх шести робочих днів встановлена законом: тривалість щоденної роботи при тижневій нормі 40 годин не може перевищувати семи годин (частина друга ст. 52 Кодексу), а напередодні вихідних — п'яти годин (частина друга ст. 53 Кодексу).
4. Тривалість роботи напередодні вихідних днів при п'ятиденному робочому тижні законом не регламентовано. Тривалість щоденної роботи (в тому числі і напередодні вихідних днів) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності (частина перша ст. 52 Кодексу).
5. Певні рекомендації щодо тривалості робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих рад у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня містить постанова Кабінету Міністрів України № 101 від 10 грудня 1993 р. (ЗП України. 1994. № 4. Ст. 94). Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям, місцевим радам та їх органам рекомендовано встановити для працівників апарату таку тривалість роботи по днях тижня: з понеділка до четверга — по 8 годин 15 хвилин, у п'ятницю — 7 годин.
6. На безперервних виробництвах, а також в окремих галузях або видах робіт, у яких за виробничими умовами неможливо запровадити скорочений робочий день напередодні вихідних, святкових і неробочих днів, працівникам за час переробітку повинні надаватися додаткові дні відпочинку.
На окремих сезонних роботах, де неможливо надати додаткові дні відпочинку в п