Вход

Тривалість митного транзиту

Стаття 158. Тривалість митного транзиту
Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.
Відповідно до положень коментованої статті та згідно з Положенням про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.1998 р. №771(з урахуванням наказу державної митної служби України №495 від 20.06.2006 p.), митниця відправлення :5ов'язково встановлює строк доставки товарів у митницю призначення. Строк вставки товарів у митницю призначення визначається, виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного засобу, а також маршруту та інших умов перевезення, і не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки. Процедура визначення строку доставки товарів у митницю призначення здійснюється посадовою особою митного органу, шляхом внесення у відповідну графу документа контролю поставки конкретної дати, до якої перевізнику необхідно заявити митниці призначення доставлені товари, митні та транспортні документи на них.
Граничний строк доставки товарів визначається чинним законодавством України. Товари, що переміщуються через митну територію України у митному режимі транзиту, у разі проведення перевантаження з одного виду транспорту на інший можуть тимчасово розміщуватись на складах митних органів або митних ліцензійних складах за умови дотримання граничних строків транзиту, визначених Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Максимальний строк доставки в митницю призначення товарів, що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом, визначається відповідно до законодавства України, яке регулює процедуру переміщення товарів залежно від виду транспорту, а саме:
- автомобільним транспортом - до 10 діб;
- залізничним транспортом - до 28 діб;
- авіаційним транспортом - до 5 діб;
- морським та річковим транспортом - до 20 діб;
- трубопровідним транспортом - до 31 доби.
Якщо для окремих видів товарів або видів перевезень відсутній установлений чинними нормативно-правовими актами України граничний строк доставки, цей отрок установлюється самою митницею відправлення з урахуванням можливостей транспортного засобу, маршруту перевезення, відстані до митниці призначення, властивостей товарів та інших умов. При цьому максимальний строк доставки таких товарів у митницю призначення не може перевищувати 20 діб.
В окремих випадках, коли вантаж не може прибути в митницю призначення у строк, установлений митницею відправлення, внаслідок дії надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, що перешкоджають руху транспортного засобу, строк доставки товарів у митницю призначення може бути продовжений на час дії зазначених обставин чи подій.
Такими обставинами чи подіями можуть бути:
- стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів);
- військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить вантаж;
- страйк;
- злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи вантажу, що перевозиться цим транспортним засобом;
- пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу;
- неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров ю громадян або навколишньому середовищу;
- інші схожі за характером обставини чи події.
При цьому власник товарів або власник транспортного засобу (або особа, яка безпосередньо здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем) повинен звернутися з письмовою заявою до найближчої митниці (або митного поста), в зоні діяльності якої сталася дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, для продовження строку доставки товарів. До письмової заяви можуть додаватися належним чином засвідчені відповідними органами документи, що підтверджують дію надзвичайних або невідворотних обставин чи подій. Залежно від виду надзвичайних або невідворотних обставин чи подій документи, що підтверджують їх дію, можуть видаватися місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, власником підприємства, на якому відбувається страйк, або уповноваженим ним органом (представником), об'єднаннями, торгово-промисловими палатами, відповідним державним органом з безпеки дорожнього руху, органами Міністерства внутрішніх справ України, іншими спеціально уповноваженими на це державними органами, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади тощо.
Митниця (або митний пост), у зоні діяльності якої сталася або триває дія надзвичайних або невідворотних обставин чи подій, після вивчення наданих документів, продовжує строк доставки товарів. Запис у товаросупровідних документах затверджується підписом начальника митниці (заступника начальника митниці) або начальника митного поста і завіряється відбитком печатки митниці (у разі звернення до начальника митного поста - особистою номерною печаткою посадової особи цього поста з обов'язковим письмовим інформуванням митниці, якій підпорядковано цей митний пост).