Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення

Стаття 206. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування
Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення допускається щодо:
товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;
професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;
контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;
зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами
території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;
товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;
особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;
матеріалів для реклами та туризму;
транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;
морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; (Абзац десятий ст. 206 в редакції Закону №1766-IV від 15.06.2004);
устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших плавучих засобів та повітряних суден. (Абзац одинадцятий ст. 206 в редакції Закону №1766-IV від 15.06.2004)
(Стаття 206 із змінами, внесеними згідно із Законом №1495-IV від 17.02.2004 р.)
Коментована стаття містить перелік товарів, щодо яких на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення допускається дозвіл.
Також до товарів, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування, які визначені цією статтею, відносяться товари, які визначені статтею 298 "Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні", а саме товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені для службового користування представництв іноземних фірм. Такі товари декларуються митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих представництв під зобов'язання про зворотне вивезення.
Звільнення від оподаткування здійснюється також відповідно до положень ст. 8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 р. №2681-111 (із подальшими змінами).
Названа стаття передбачає, що звільняються від оподаткування:
- товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення (п. З ст. 8);
- товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів (п. 9 ст. 8);