Вход

Товари, що зберігаються виключно митним органом

Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом
Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари :
1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені;
3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою-третьою статті 108 цього Кодексу не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 246 цього Кодексу;
Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів.
Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України.
У коментованій статті законодавець визначає перелік товарів, що зберігаються виключно митними органами України.
Відповідно до коментованої статті та згідно з вимогами Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.12.2003 р. №835, як склади митних органів можуть використовуватися визначені митним органом приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, що належать митним органам й спеціально обладнані для зберігання товарів і транспортних засобів.
Товари й транспортні засоби зберігаються на складі митного органу із додержанням таких вимог:
Обов'язковому переданню на склад митного органу підлягають такі товари (крім валютних цінностей):
а) не пропущені на митну територію України внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх увезення в Україну або транзит через територію України й не вивезені за межі митної території України в день їх увезення;
б) що ввозяться громадянами на митну територію України й підлягають обкладенню податками та зборами, якщо останні не сплачено;
в) що до закінчення строку зберігання на складі тимчасового зберігання не були задекларовані власником або вповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
г) заявлені до митного режиму відмови на користь держави.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до вищезгаданого Порядку можуть зберігатися на складі митного органу:
- товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем з моменту пред'явлення митному органу й до випуску відповідно до обраного митного режиму;
- товари, що вивозяться за межі митної території України та після завершення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
- товари й транспортні засоби, що заявлені до митного режиму транзиту;
- увезені на митну територію України товари, що перебувають у режимі митного складу;
- зразки товарів і техніко-технологічна документація, узяті митними органами для проведення експертизи з метою встановлення достовірних відомостей про товари та їх відповідності опису класифікаційних угруповань Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- зразки товарів і документація, одержані митними органами в підприємств-виробників товарів під час проведення верифікації сертифікатів про походження товарів з України;
- проби та зразки товарів, потрібні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил і взяті на підставі постанови про взяття проб та зразків, винесеної посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;
- товари й транспортні засоби, вилучені в справах про порушення митних правил, у тому числі такі, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування від митного контролю безпосередніх предметів порушення митних правил; транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України;
- вилучені в особи, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, відповідно до частини другої ст. 377 і частини третьої ст. 405 Митного кодексу України.
Згідно з положеннями ч.З ст. 106 МК до компетенції Державної митної служби України віднесено право визначати перелік окремих видів товарів і транспортних засобів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів. Враховуючи це положення, слід зазначити, що перелік товарів, зазначений у ч.І коментованої статті, не є вичерпним.
Збори за перебування товарів під митним контролем та за їх зберігання на складі митного органу справляються за ставками митних зборів, установлених чинним законодавством.