Типи складів тимчасового зберігання. Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.

Стаття 101. Типи складів тимчасового зберігання.
Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.


Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.
Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.
Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.
У коментованій статті законодавець визначає типи складів тимчасового зберігання і особливості отримання дозволів.
Коментуючи дану статтю, слід відзначити, що склади тимчасового зберігання закритого типу майже не використовуються. Виняток складає той випадок, коли власник товару одночасно є власником складу. Але в умовах ринкової економіки, враховуючи обсяги товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, суб'єктом господарської діяльності у більшості випадків це вважається недоцільним.
Що стосується діяльності тимчасових складів відкритого типу, то законодавець встановлює обов'язкову умову отримання дозволу: наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника. Відповідно до п.61 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» підлягає ліцензуванню посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника, яка здійснюється Державною митною службою України.
СТЗ повинен мати одну поштову адресу (якщо склад складається з одного складського приміщення, резервуара чи майданчика) або розташовуватися в межах нерозривно огородженої за периметром території (якщо склад складається з декількох складських приміщень, резервуарів, майданчиків, що мають різні поштові адреси, зокрема номери корпусів, будівель тощо). На СТЗ відкритого типу повинен бути розташований підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення. У разі надходження товарів на СТЗ автомобільним транспортом територія СТЗ повинна бути внесена до Переліку місць прибуття автотранспорту.