Вход

Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України

Стаття 119. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитися на митну територію України без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).
Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.
У коментованій статті регламентуються умови тимчасового пропуску транспортних засобів на митну територію України без справляння податків і зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання. Визначення поняття «транспортні засоби» див. у коментарі до ст. 110 МК.
Слід зазначити, що, відповідно до коментованої статті, транспортні засоби повинні належати нерезидентам. Поняття резидент надано в п.36 ст. 1 МК. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які використовують транспортні засоби для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово звозити їх на митну територію України без сплати податків і зборів при виконанні таких вимог чинного митного законодавства:
- тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби повинні бути вивезенні;
- у транспортних засобах, які тимчасово були ввезені на митну територію України, не вносяться будь-які зміни в їх конструкцію;
- тимчасово пропущені на митну територію України, транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.
Чинним митним законодавством України передбачається, що з метою спрощення процедури митного контролю й митного оформлення автотранспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюється, що митний контроль автотранспортних засобів (далі - АТЗ) (крім АТЗ громадян, а також АТЗ дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій на території України) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів і відомостей про такі АТЗ. Декларування АТЗ митним органам здійснюється без заповнення окремої декларації на АТЗ шляхом подання документів, що містять точні Відомості про АТЗ, а в разі переміщення ними товарів - також товаротранспортних й товаросупровідних документів.