Тимчасове ввезення (вивезення)

Глава 34 Тимчасове ввезення (вивезення)
Глава 34 МК є найбільш змістовною серед усіх глав, що регулюють застосування кожного з тринадцяти митних режимів.
Дана глава вміщує вісім статей, які: надають поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), встановлюють умови переміщення та допущення до переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), встановлюють строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів, регулюють питання Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення), гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) тощо.
Правове регулювання розглядуваного режиму відбувається на підставі МК, міжнародних договорів та угод, ратифікованих у встановленому порядку Верховною Радою України, законів України та інших нормативно-правових актів.
Серед міжнародних документів, що відносяться до розглядуваного режиму слід назвати Конвенцію про тимчасове ввезення, до якої Україна приєдналась згідно з Законом України від 24.03.2004 р. №1661-ГУ.
Також слід зауважити, що відповідно до ст. 187 МК і з метою посилення контролю за товарами, що тимчасово ввозяться на митну територію України (вивозяться за її межі), а також формування єдиного порядку митного оформлення товарів відповідно до митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) та встановлення механізму реалізації положень статей 117, 204—211 МК, наказом Держмитслужби України від 28.03.2000 р. №173 (у редакції наказу Державної митної служби України від 26.12.2003 р. №918) затверджений Порядок застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення). Дія Порядку поширюється на товари, що переміщуються через митний кордон України підприємствами із застосуванням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення).
Одночасно з набранням чинності МК вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. №1855, що має назву "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" і затвердила Порядок прийняття рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення).
Відповідно до вищеназваної Постанови, митне оформлення у режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів за умови гарантування додержання цього режиму здійснюється митними органами щодо товарів, які:
- класифікуються згідно з 1-24 групами УКТЗЕД;
- обкладаються акцизним збором;
- обкладаються вивізним митом.
Також серед нормативно-правових актів, що передбачають особливості застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) є Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" від 13.09.2001 р. №2681-111 (із подальшими змінами).
Увезення особистих речей, товарів та транспортних засобів у розглядуваному митному режимі здійснюється відповідно до статтей 10 та 11 вищеназваного Закону України.
Відповідно до названих статей, громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного або письмового декларування за бажанням власника таких речей.
Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою України, та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.
Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару, незалежно від митної вартості та ваги, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок унесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.
У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок форс-мажорних обставин строки, передбачені зобов'язаннями громадян, зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.
Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/ або загальна вага яких перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту, передбачені статтею 254 МК.
Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.
Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.
Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.
Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, які не є резидентами України.
Щодо ТЗ необхідно вказати, що нещодавно з метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України й відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 р. №1022/2000, Держмитслужбою України був виданий наказ від 17.11.2005 р. №1118 (з урахуванням наказу Державної митної служби України від 25.07.2006 р. №630), що затвердив Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (далі - Правила), у тому числі й з метою тимчасового ввезення.
Відповідно до зазначеного наказу Держмитслужби України, у разі тимчасового вивезення ТЗ за межі митної території України його власник або уповноважена особа подає митному органу відповідні документи згідно з Правилами, зокрема:
- що підтверджують право власності на ТЗ;
- що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);
- інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, подання яких митному органу передбачено законодавством України.
Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у реєстраційних та технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту постійної реєстрації ТЗ у підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію ТЗ, та відсутності тимчасової заборони на зняття з обліку цих ТЗ і приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ через митний кордон України.
Особі, яка здійснила декларування, передаються оригінали технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.
У разі зворотного ввезення тимчасово вивезеного ТЗ його власник або уповноважена особа подає митному органу документи, що підтверджують право власності на ТЗ.
Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у реєстраційних та технічних документах на ТЗ, і приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ через митний кордон України.
Правилами закріплені особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межі митної території України.
ТЗ, який тимчасово вивозиться за межі митної території України, має бути зареєстрований у підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, та повинен мати реєстраційні документи, номерні знаки та розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.