Тимчасова та неповна декларація

Стаття 82. Тимчасова та неповна декларація

Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через ЗО днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних податків і зборів у повному обсязі.

У коментованій статті законодавець закріплює умови подання тимчасової та неповної декларації суб'єктами, які переміщують товари та транспортні засоби через митний кордон України.
Відповідно до ч.1 коментованої статті з метою спрощення порядку декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, та створення сприятливіших умов для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності законодавець визначає перелік причин та умови застосування тимчасової та неповної декларацій, а також порядок прийняття митним органом рішення про митне оформлення товарів, заявлених з метою випуску у вільний обіг, із застосуванням цих декларацій, та заповнення їх граф. Тимчасова та неповна декларації оформлюються на партію або частину партії товарів (якщо інша частина цієї партії товарів може бути оформлена у відповідний митний режим у повному обсязі). Декларування товарів із застосуванням тимчасової або неповної декларації можливе за наявності дозволу митного органу.
Декларування товарів із застосуванням тимчасової декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо:
а) товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електро­передачі;
б) ціна товару у контракті визначається за формулою;
в) виникають спірні питання при: визначенні митної вартості товарів; визначенні країни походження товарів; класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.
Декларування товарів із застосуванням неповної декларації можливе, якщо декларантом не подано один або декілька документів, потрібних для митного оформлення товарів (крім документів, що підтверджують митну вартість, походження, код товару згідно з УКТЗЕД, але надано підтвердження (факсова копія або інший документ, що містить відповідну інформацію), що такі документи: існують і є дійсними; не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.
Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням тимчасової декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам: є резидентом України; не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також зі сплати штрафів за порушення митних правил; своєчасно виконував зобов'язання, надані митному органу, і не притягувався до відповідальності за порушення митних правил застаттями 330, 340, 355 Митного кодексу України протягом шести місяців, що передують даті подання заяви про надання дозволу на випуск у вільний обіг товарів за тимчасовою (неповною) декларацією (далі - заява); а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам економічної діяльності цього суб'єкта.
Дозвіл на здійснення декларування із застосуванням неповної декларації надається суб'єкту підприємницької діяльності, що переміщує товари через митний кордон України, за умови, що цей суб'єкт відповідає таким характеристикам: є резидентом України; своєчасно виконував зобов'язання, надані митному органу, і не притягувався до відповідальності за порушення митних правил за статтями 330, 340, 355 МК протягом шести місяців, що передують даті подання заяви; а також зовнішньоекономічна операція відповідає видам економічної діяльності цього суб'єкта.
Відмінність неповної декларації від звичайної митної декларації полягає тільки в обсязі інформації, що заявляється митному органу. Законодавець, положеннями коментованої статті зобов'язує декларанта протягом установленого терміну (не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг) надати усі відсутні документи і відомості митному органу для проведення митного оформлення даної партії товарів.
Рішення про митне оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації оформлюється шляхом накладення на обох примірниках заяви резолюції "Випуск у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/неповної декларації дозволено". У разі прийняття рішення про відмову в митному оформленні товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларації на обох примірниках заяви накладається резолюція "У випуску у вільний обіг товарів із застосуванням тимчасової/ неповної декларації відмовлено" із зазначенням причин відмови. Відповідна резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. Один примірник заяви з резолюцією начальника або вповноваженої посадової особи митного органу залишається в митному органі з пакетом документів, другий - видається чи надсилається поштою (з повідомленням про вручення) заявникові (або уповноваженій ним особі). Податки й збори (обов'язкові платежі) сплачуються в повному обсязі на момент митного оформлення товарів із застосуванням тимчасової чи неповної декларацій.
При оформленні ВМД застосовуються умови сплати податків та зборів (розміри ставок обов'язкових платежів, курсу валюти, встановленого Національним банком України) та нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митним органом тимчасової чи неповної декларації, за якою товари були випущені у вільний обіг.
Порядок застосування тимчасової та неповної декларацій відповідно до митного режиму імпорту (при випуску у вільний обіг) затверджений наказом Державної митної служби України від 30.12.2003 р. №932, з урахуванням змін та доповнень, внесених наказом Державної митної служби України №550 від 13.06.2006 р.