Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони

Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони
1. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони, в тому числі строк, на який вона створюється, визначаються окремим законом для кожної спеціальної (віль­ної) економічної зони.
У даній статті закріплене обов'язкове для всіх новостворюваних СЕЗ правило — їх тери­торія, статус, а також строк, на який вони створюються, визначаються окремим законом для кожної зони. Про правове значення цього правила вже йшлося у коментарі до ст. 401.
На нашу думку, текст коментованої статті має помітну редакційну ваду — поняття «строк» розглядається як складова частина поняття «статус», що є помилкою. Тому у майбутньому, при можливій модернізації тексту ГК, бажано було б виправити названу помилку таким чи­ном: замість слів «в тому числі» вставити слова «а також»; дати статті більш точну назву «Статус, строк і територія спеціальної (вільної) економічної зони».