Стягнення зборів (обов'язкових платежів)

Стаття 242. Стягнення зборів (обов'язкових платежів)
1.У разі порушення суб'єктом господарювання встановлених правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов'язкових платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку належить сплатити, стягується до відповідного бюджету. Крім того, з суб'єкта господарювання у визначених законом випадках може бути стягнуто штраф у розмірідо п'ятдесяти відсотків належної до сплати суми збору (обов'язкового платежу).
Збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів визначені у За­коні України «Про систему оподаткування». Відповідно до його ст. 2 збір (обов'язковий платіж) до бюджетів та державних цільових фондів — це внесок до бюджету відповідного рівня чи державного цільового фонду, який здійснюється платниками в порядку та на умовах, визначених законами України про оподаткування. Згідно з приписами ст. 67 Конституції України та статтями 4 та 11 Закону України «Про систему оподаткування» юридичні та фізичні особи зобов'язані сплачувати збори (обов'язкові платежі), перелік яких визначено ста­ттями 13 і 14 цього Закону, і несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність їх сплати та виконання законів про оподаткування.
Право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів недоїмки і штрафні санкції надано органам державної податкової служби. Механізм застосування цього виду адміністративно-господарських санкцій врегульовано Законом України «Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами», який є спеціальним закон:
Розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства визначено ст. 17 цього Закону. Стаття, що коментується, встановлює граничний розмір адміністративно-господарських штрафів — п'ятдесят відсотків належної до сплати суми збору (обов'язкового платежу).