Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням

Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в закладах освіти без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.
(Стаття 202 із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-XIV від 18.09.98)
1. Коментована стаття зобов'язує власника або уповноважений ним орган створювати необхідні умови працівникам, які поєднують роботу з навчанням, а саме: працівникам, які підвищують виробничу кваліфікацію або навчаються в навчальних закладах і поєднують роботу з навчанням, з тим щоб ці працівники мали реальну можливість здійснити своє право на навчання.
2. На підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності обов'язком власника або уповноваженого ним органу є виконання трудового законодавства щодо тих працівників, які поєднують роботу з навчанням — своєчасне надання цим пра-цівникам пільг, по можливості не відправляти їх у тривалі відрядження, надання додаткової відпустки, а також за проханням працівника — відпустки без збереження заробітної плати для підготовки до навчання. У колективному договорі повинні закріп-люватись обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для працівників, які поєднують роботу з навчанням.