Вход

Строки застосування адміністративно-господарських санкцій

Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій
1. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.
Дана стаття передбачає два строки, протягом яких до суб'єкта господарювання можуть бути застосовані адміністративно-господарські санкції, — шість місяців з дня виявлення по­рушення та один рік з дня порушення, крім винятків, передбачених законом.
Названі строки стосуються всіх адміністративно-господарських санкцій, крім випадків, передбачених законом, наприклад, строків давності для застосування адміністративно-господарських санкцій, зокрема штрафу за нестворення робочих місць для інвалідів, передбачених ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від21 березня 1991 р.
Строк давності, передбачений коментованою статтею, застосовується і щодо накладенняподатковими органами штрафів, передбачених ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Цей самий строк стосується і штрафних санкцій, передбачених ст. 14Закону України «Про ціни і ціноутворення».
На відміну від багатьох законодавчих актів, які передбачають застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення у сфері господарювання, не встановлюючи стро­ків їх застосування, коментована стаття визначає останні і тим самим сприяє захисту правсуб'єктів підприємництва, оскільки передбачена нею невелика тривалість строків застосування санкцій не дозволяє залишати на довгий час невизначеним матеріальне становище під­приємця.
Деякі законодавчі акти встановлюють винятки з положень коментованої статті і передба­чають інші строки для застосування адміністративно-господарських санкцій. Наприклад, відповідно до пп. 15.2.2 п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою платника податків самостійно погасити податкові зобов'язання, може бути стягнутий протягом 1095 календарних днів із дня узгодження податкового зобов'язання.