Вход

Строки розрахунку при звільненні

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.
1. Застосування зазначеної норми пов'язане з необхідністю правильного визначення дня звільнення працівника. Днем звільнення вважається останній день роботи, за який працівнику по¬винна бути нарахована заробітна плата.
2. Розрахунки по заробітній платі з працівником, якому надана відпустка з подальшим звільненням його з роботи, повинні бути виконані в останній день роботи працівника перед відпусткою.