Строки реалізації господарсько-правової відповідальності

Стаття 223.Строки реалізації господарсько-правової відповідальності
1.При реалізації в судовому порядку відповідальності за правопорушення у сферігосподарювання застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом України, якщо інші строки не встановлено цим Кодексом.
2.Строки застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання встановлюються цим Кодексом.
1. Незважаючи на те, що в назві коментованої статті йдеться про строки реалізації господарсько-правової відповідальності, її ч. 1 встановлює порядок застосування позовної давності, тобто строку, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу (ст. 256 ЦК). Зокрема, коментованою нормою встановлено, що застосовуються загальний та скорочені строки позовної давності, передбачені ЦК, якщо інші строки не встановлено ГК.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК).
Як встановлено ч. 2 ст. 258 ЦК, спеціальна (скорочена) позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
а) про стягнення неустойки (штрафу, пені). При цьому позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів (ч. 8 ст. 269 ГК);
б) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації; пропереведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (ст. 362 ЦК);

в) у зв'язку з недоліками проданого товару (ст. 681 ЦК).
Скорочена позовна давність у шість місяців встановлена, як стосовно позовів, що випливають з поставки товарів неналежної якості, так і щодо позовів у зв'язку з перевезеннями (частини 5, 6 ст. 315 ГК).
Більш тривала, порівняно із загальною позовною давністю, позовна давність встановлена ч. З ст. 322 ГК для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво; її перебіг починається з дня прийняття роботи замовником і становить:
один рік — щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, — два роки;
три роки — щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, — десять років;
тридцять років — щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.
Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня з дня прийняття побудованого об'єкта (ч. 5 ст. 324 ГК).
2. Інший вид строків, про які йдеться у ч. 2 коментованої статті, — строки застосування адміністративно-господарських санкцій — встановлений ст. 230 ГК (див. коментар до неї).