Вход

Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред'являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.
Встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

1. У коментованій статті МК законодавець визначає строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
За загальним правилом, відповідно до ч. 1 коментованої статті, товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред'являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце. Згідно з ч. З ст. 94 МК заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття. Заява перевізника або особи, яка переміщує товари через митний кордон України, засвідчує факт пред'явлення митним органам товарів і транспортних засобів, а також документів на них для митного контролю.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті встановлений у частині першій цієї статті строк, як виняток, може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Порядок збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. №377. Відповідно до цього нормативно-правового акта строки пред'явлення або декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, зазначені у статтях 44 і 85 МК, можуть бути збільшені або продовжені у разі:
а) хвороби власника товарів і транспортних засобів або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у пункт пропуску через митний кордон України та інші місця,
встановлені митними органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;
б) коли процедура контролю, який здійснюється іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади (крім митних органів) під час переміщення товарів через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;
в) виникнення обставин і подій, що перешкоджають рухові транспортного засобу, зокрема:
- стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (непереборна сила);
- злочинні дії, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом;
- дорожньо-транспортна пригода, що спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату товару;
- неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред'явлення або декларування митному органу товарів і транспортних засобів.
Залежно від виду обставин і подій документи, що підтверджують їх наявність і термін дії, видаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями відповідно до їх компетенції, встановленої законодавством.
Для збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів власник або уповноважена ним особа звертається з письмовою заявою до митного органу, до заяви додаються відповідні документи, що підтверджують виникнення обставин і подій, на які посилається заявник. У такому випадку митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів приймає рішення про збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування товарів і транспортних засобів на період, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно пред'явити або задекларувати товари і транспортні засоби.
3. Відповідальність у разі порушення порядку та строків пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів на ці товари і транспортні засоби перевізники або особи, що переміщують товари, транспортні засоби, порожні транспортні засоби й транспортні засоби, у яких перевозяться пасажири наступає відповідно до статті 342 МК (детальніше див. коментар до ст. 342 МК).