Вход

Строки переробки товарів на митній території України

Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території України
Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.
Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.
Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.
МК України закріплений лише загальний порядок визначення строку переробки товарів та загальний принцип визначення допущеного часу для використання режиму переробки.
За наявності дозволу митного органу на розміщення товарів у режим переробки митне оформлення їх здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації, заповненої в установленому законодавством України порядку. День завершення митного оформлення товарів митним органом є днем оформлення вантажної митної декларації, після чого починається обчислення строк переробки товарів на митній території України.
Як правило, строк не може бути більшим ніж 90 днів. Ця норма також дублюється і у положеннях пункту 2 названого Порядку (див. коментар до ст. 229).
Згідно з п. З ст. 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", виходячи з технологічних особливостей виробництва Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші строки виконання окремих видів операцій з давальницькою сировиною.
Кабінетом Міністрів України видаються розпорядження щодо встановлення інших строків переробки товарів, що передбачені у коментованій статті із зазначенням назви цих товарів та коду згідно з УКТЗЕД.
Так, у 2005 році у розпорядженні Держмитслужби від 20.04.2005 р. №111-р вказано, що з урахуванням технологічних особливостей строк переробки товарів на митній території України, необхідний для виконання робіт з ремонту і відновлення газотурбінних агрегатів та їх складових за відповідними кодами УКТЗЕД, встановлюється 250 днів від дня завершення митного оформлення товарів, що ввозяться для переробки на митну територію України.