Строки накладення адміністративного стягнення

Стаття 328. Строки накладення адміністративного стягнення
Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні-два місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або її закриття.
Предмети, зазначені у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, підлягають конфіскації незалежно від часу виявлення порушення митних правил.
Коментована стаття визначає строки для притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушення митних правил та накладення відповідного адміністративного стягнення.
Частина 1 коментованої статті встановлює, що адміністративні стягнення за порушення митних правил у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
При цьому триваючими слід визнавати такі порушення митних правил, що характеризуються безперервністю їх учинення протягом певного часу. Такі порушення митних правил тривають доти, доки їх не буде виявлено митним органом. Триваючими правопорушеннями залежно від обставин учинення можуть визнаватись порушення митних правил, передбачені, зокрема, статтями 336, 337, 346, 349, 353, 354 й 355 Митного кодексу України.
Частина 2 коментованої статті встановлює, що при закритті кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил або у разі відмови в порушенні кримінальної справи, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.
Слід зауважити, що перебіг строку накладення адміністративного стягнення починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано початок строку. При цьому, строк накладення адміністративного стягнення завершується о 24 годині його останньої доби. Якщо останній день такого строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений таким у місці вчинення відповідної дії згідно із законом, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
Частина 3 коментованої статті встановлює правило стосовно часу виявлення порушення митних правил щодо конфіскації предметів, встановлених у відповідній статті МК.