Вход

Строки митного оформлення

Стаття 78. Строки митного оформлення

Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей.
Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.

У коментованій статті законодавець встановлює строки митного оформлення товарів зз транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.
Відповідно до ч.1 коментованої статті митне оформлення, тобто виконання митним : станом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і лють юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів, здійснюється, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явлення товарів транспортних засобів та подання митної декларації, інших необхідних документів відомостей. У разі обставин, які не дають змогу посадовим особам митного органу здійснити митне оформлення у визначений цим Кодексом термін у повному обсязі, то митний орган має право його продовжити.
Законодавець положеннями ч.2 коментованої статті визначає, що митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, передбачених чинним митним законодавством України, відповідно до заявленого митного режиму. Посадові особи митного органу засвідчують результати проведення митного оформлення предметів шляхом проставлення відтисків особистого митного забезпечення на митній декларації, що надає право на використання таких предметів відповідно до зораного митного режиму.