Вход

Строки декларування

Стаття 85. Строки декларування

Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом 10 днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення.
Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів.
Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, в яких перевозяться пасажири, у разі в'їзду на митну територію України декларуються митному органу не пізніше ніж через три години з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордоні України, а у разі виїзду за межі митної території - не пізніше ніж за три години до перетинання митного кордону України.
Зазначені строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У коментованій статті законодавець встановлює строки декларування товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.
Відповідно до ч.1 коментованої статті, за загальним правилом, встановленим законодавцем, митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення. Строки пред'явлення або декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, можуть бути збільшені або продовжені у разі:
1) хвороби власника товарів і транспортних засобів або уповноваженої ним особи, що настала після прибуття у пункт пропуску через митний кордон України та інші місця, встановлені митними органами для здійснення митного контролю, що підтверджується документом, виданим медичним закладом;
2) коли процедура контролю, яка здійснюється іншими спеціально уповноваженим органом виконавчої влади (крім митних органів) під час переміщення товарів через митний кордон України, потребує додаткового часу, що підтверджується довідкою відповідного органу;
3) виникнення обставин і подій, що перешкоджають рухові транспортного засобу, зокрема:
а) стихійне лихо (пожежа, повінь тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях у зоні митного контролю, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події (непереборна сила);
б) злочинні дії, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом;
в) дорожньо-транспортна пригода, що спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату товару;
г) неможливість подальшого руху транспортного засобу внаслідок зсуву, пошкодження або розпакування товару, що унеможливлює пред'явлення або декларування митному органу товарів і транспортних засобів.
Залежно від виду обставин і подій документи, що підтверджують їх наявність і термін дії, видаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами та організаціями відповідно до їх компетенції, встановленої законодавством.
Відповідно до ч.2 коментованої статті товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням них товарів. Форми декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення детальніше див. в коментарі до ст. 81 МК.
У ч.З коментованої статті встановлюються строки декларування порожніх транспортних засобів та транспортних засобів, в яких перевозяться пасажири.
У ч.4 коментованої статті законодавцем установлюється правило відповідно до якого : означені строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. На сьогоднішній день діє постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 р. №377 «Про порядок збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», відповідно до якого для збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів власник або уповноважена ним особа звертається з письмовою заявою до митного органу. До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують виникнення обставин і подій. Митний орган на підставі заяви та доданих до неї документів приймає рішення про збільшення строку пред'явлення або продовження строків декларування товарів і транспортних засобів на період, необхідний для усунення причин, що не дали змоги своєчасно пред'явити або задекларувати товари і транспортні засоби.